Pagrindiniai karantino pokyčiai nuo balandžio 19 dienos

Vyriausybei toliau pratęsus karantiną Lietuvoje, nuo šiandien keičiasi kai kurie buvę karantino apribojimai.

Švietimas

Nuo balandžio 19 dienos galima organizuoti konsultacijas ne daugiau kaip 10 vidurinio ugdymo programos baigiamosios kalės mokinių.

Brandos egzaminai ar jų dalys vykdomi patalpose ne daugiau kaip 10 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba 11-50 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 mpatalpos plotą vienam asmeniui.

Gali vykti egzaminai mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (tarptautinio bakalaureato), kai egzamine vienoje patalpoje dalyvauja ne daugiau kaip 10 mokinių, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas.

Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl nustatytų medicininių priežasčių, laisvės atėmimo vietose veikiančių mokyklų (skyrių) mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma, kai patalpose yra ne daugiau kaip 10 mokinių, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą, arba 11-50 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą ir užtikrinant 10 mpatalpos plotą vienam asmeniui.

Prekyba

Nuo šiandien leidžiama visų parduotuvių, išskyrus esančių turgavietėse, veikla, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas ir nustatytų prekybos ploto vienam lankytojui reikalavimų laikymąsi.

Prekybos centrų ir kitų parduotuvių ar prekybos vietų, kurios galės atsidaryti nuo balandžio 19 dienos, veikla šeštadieniais ir sekmadieniais draudžiama.

Kultūra, pramogos

Gali atsidaryti teatrai ir kino teatrai, užtikrinant, kad žiūrovai užima tik sėdimąsias vietas, užpildo ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų skaičius neviršija 150 asmenų, bilietų platinimą elektroninių būdu ir (arba) žiūrovų registravimą, kad vyresni nei 6 metų žiūrovai dėvi kaukes, taip pat užtikrinant kitas valstybinio lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas.

Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas šių paslaugų teikimo vietose draudžiama.

Renginiai

Leidžiami renginiai, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 150 žiūrovų, laikantis nustatytų reikalavimų. Renginius uždarose erdvėse leidžiama organizuoti, kai užpildoma ne daugiau kaip 30 proc. visų sėdimų vietų.

Prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama.