Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse – nuo lapkričio 2 dienos

Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia ruošti paraiškas gauti paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Paraiškos pagal šią priemonę bus priimamos nuo 2016 m. lapkričio 2 d. iki gruodžio 16 d.

Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti

Remiamos beveik visos veiklos, išskyrus 13 veiklų, išvardintų neremiamų veiklų sąraše. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas – galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo sąraše nurodytas produktas.

Pretenduoti į paramą galės fiziniai asmenys ne jaunesni kaip 18 metų, nebūtinai ūkininkai, veiklą pradėsiantys ar pradėję ne ankščiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos. Taip pat juridiniai asmenys – labai mažos bei mažos įmonės, naujai įsteigtos – ne ankščiau kaip 6 mėnesiai iki paraiškos pateikimo dienos.

Pareiškėjo projekte numatyta vykdyti veikla turi būti kaimo vietovėje. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietoveje, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje. Juridinio asmens – buveinė, gamybinės patalpos ir pan. turi būti kaimo vietovėje.

Pareiškėjas turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – nuosavas lėšas, skolintas lėšas, iš veiklos gautinas lėšas, kurios turi būti pagrįstos verslo plane. Bus privaloma apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama nuo turto įsigijimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Paramos suma vienam projektui – iki 40000 Eur be PVM. Parama teikiama kaip 100 proc. išmoka.

Svarbu paminėti, kad šios priemonės įgyvendinimo taisyklės dar galutinai nepatvirtintos, publikacijoje aptariame projektą, pristatome gaires. Iki lapkričio 2 d. gali dar keistis.

Nuo lapkričio 2 dienos, maloniai kviečiame į nemokamas konsultacijas apie paramą pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre. Privaloma  iš anksto užsiregistruoti nurodant savo planuojamą veiklos sritį tel. nr. 8  672 48 327 ar el. paštu kaisiadoriutvic@gmail.com.

Rūta Ramanauskienė
Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto