Parengtas „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano projektas

Rengimo pagrindas: LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1399 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Plano rengėjas – Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ (atsakingasis partneris) ir DB Engineering & Consulting GmbH. UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius (nuo 2024-01-15 pasikeitė buveinės adresas: Ozo g. 12A-1, Vilnius), tel. +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt. Teritorijų planavimo vadovas – UAB „ID Vilnius“ architektas Linas Sinkevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. A 279). Kontaktiniai asmenys: UAB „Sweco Lietuva“ Vandentvarkos administracijos skyriaus projektų vadovas Dainius Mazėtis (tel. +370 650 70892, el. p. dainius.mazetis@sweco.lt); dėl teritorijų planavimo – Linas Sinkevičius (tel. +370 611 23373, el. p. linas.sinkevicius@idvilnius.lt).

Planavimo organizatorius – LR susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01103 Vilnius, tel. +370 5 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė https://sumin.lrv.lt/. Kontaktiniai asmenys: Infrastruktūros plėtros grupės patarėja Asta Nakaitė (tel. +370 660 43638, el. p. asta.nakaite@sumin.lt), Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas, vykdantis grupės vadovo funkcijas Darius Sriubas (tel. +370 660 43639, el. p. darius.sriubas@sumin.lt).

Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. +370 5 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Kontaktiniai asmenys – „Rail Baltica“ valdymo Žemėtvarkos projektai projekto vadovė Vaida Tamošauskienė (tel. +370 618 67684, el. p. vaida.tamosauskiene@ltginfra.lt), „Rail Baltica“ Teritorijų planavimo projektų vadovė Kristina Račkauskaitė (tel. +370 616 38252, el. p. kristina.rackauskaite@ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Planuojama teritorija – Vilniaus ir Kauno apskričių teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis – valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriam taikoma valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Projektas „Rail Baltica“ LR Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

  1. Nustatyti optimalią „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius trasą.
  2. Numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-10.

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengimo etape atlikti teritorijos preliminarūs žvalgybiniai inžineriniai geologiniai, geotechniniai, topografiniai bei kiti inžineriniai tyrimai, parengta planuojamos teritorijos plėtros koncepcija su keturiomis geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius trasos ir su ja susijusių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros objektų vystymo alternatyvomis bei atliktas koncepcinių sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV).

Susipažinti su parengtu IIVP projektu ir patvirtinta SPAV ataskaita galima nuo 2024 m. birželio 8 d. iki 2024 m. rugpjūčio 9 d. imtinai:

  1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/specialieji-planai/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-kaunas-vilnius-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas/rengimo-etapas-6/;
  2. TPDRIS tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-19-10).
  3. Planavimo organizatoriaus arba Paslaugų pirkėjo buveinėje (visuomenė priimama tik iš anksto susitarus aukščiau nurodytais kontaktais).

Vieša specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ekspozicija nuo 2024 m. liepos 8 d. iki 2024 m. rugpjūčio 9 d. imtinai vyks Elektrėnų, Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno miesto, Kauno r., Trakų r., Vilniaus miesto ir Vilniaus r. savivaldybių administracijų patalpose.

IIVP sprendiniai papildomai viešinami Web GIS internetinėje erdvėje https://tiny.cc/rbaltica.

Baigiamasis susirinkimas vyks 2024 m. rugpjūčio 9 d. 17.00 val. viešbučio „Panorama“ konferencijų salėje „Humanitas“, adresu: Sodų g. 14, Vilnius.

Baigiamasis susirinkimas bus papildomai transliuojamas gyvai internetu per MS Teams platformą. Vaizdo transliavimo sutrumpina nuoroda: https://msteams.link/AN9W

Daugiau informacijos apie teritorijų planavimo procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai (DUK): https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl IIVP projekto Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) sistemoje TPDRIS iki baigiamojo susirinkimo pabaigos. Susirinkimo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po baigiamojo susirinkimo pasiūlymai dėl IIVP projekto nebepriimami.