Pasirašyta partnerystės sutartis dėl pėsčiųjų ir dviračių tako bei šaligatvio rekonstrukcijos Gudienoje

Kaišiadorių  rajono  savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašė partnerystės sutartį „Dėl Kaišiadorių rajono Gudienos kaime įgyvendinamo projekto „Gudienos kaimo gyvenamosios vietovės atnaujinimas“.

„Žaslių ir Palomenės gatvėmis Gudienoje naudojasi dauguma vietos gyventojų, todėl šaligatvių ir apšvietimo tvarkymas šiose gatvėse labai reikalingi ir ilgai laukti. Džiugu, kad net ir besikeičiant sąlygoms, pavyko rasti sutarimą su Lietuvos automobilių kelių direkcija, kuris leis siekti bendro tikslo – pagerinti sąlygas pėstiesiems, dviratininkams ir padidinti saugumą. Laukiame kuo greitesnio parengiamųjų darbų užbaigimo, viešųjų pirkimų ir remonto darbų pradžios“, – sakė savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Gudienos kaime bus įgyvendinamas projektas „Gudienos kaimo gyvenamosios vietovės atnaujinimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę‚ „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, kurio metu bus vykdomi projektai: valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1801 Kaišiadorys–Palomenė–Gegužinė, kuriam Gudienos kaime suteikti Palomenės ir Žaslių gatvių pavadinimai, ruože nuo 0,446 iki 1,394 km, rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, šaligatvį (darbai bus  apmokami  ES fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšomis) bei valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1801 Kaišiadorys – Palomenė – Gegužinė, kuriam Gudienos kaime suteikti Palomenės ir Žaslių gatvių pavadinimai, ruože nuo 0,446 iki 1,394 km, rekonstravimas, įrengiant apšvietimą ir lietaus nuotekas (darbai bus apmokami ES fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšomis). Taip pat  kelių  priežiūros ir  plėtros programos lėšomis bus atliekamas ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1801 Kaišiadorys – Palomenė – Gegužinė, kuriam Gudienos kaime suteikti Palomenės ir Žaslių gatvių pavadinimai, ruožo nuo 0,446 iki 1,394 km rekonstravimo darbai  įrengiant  kelio bortą bei atstatant asfalto dangą.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto