Paskelbtas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano projektas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V1-1195 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano parengimo“ sudaryta darbo grupė, kuri parengė Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projektą.

Sprendimo projektas bus teikiamas tvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai vasario mėnesį.  Kviečiame visus susipažinti ir teikti siūlymus iki vasario 1 d. el. paštu: edita.navickiene@kaisiadorys.lt; vida.veliuoniene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto