Paskirstytos socialinės paramos mokiniams lėšos

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros 2018 m. kovo 14 d. įsakymu patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms 2018 metų asignavimai, skirti Socialinės apsaugos programos 04.01.02.01 priemonei „Teikti socialinę paramą mokiniams, finansuojamų iš specialiosios tikslinės dotacijos“, vykdyti.

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės 2018 metų biudžetu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. V17-7 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos planu, patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. V17-6 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano patvirtinimo“, 4 priedu Socialinės apsaugos programa šiuo  įsakymu  paskirstyta  313 200 Eur lėšų Kaišiadorių rajono švietimo įstaigoms.

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas

Iš viso lėšų Eur

iš jų:

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

1.

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

3700

1230

1230

1240

2.

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

26000

9500

9100

2300

5100

3.

Kaišiadorių r. Rumšiškių A. Baranausko gimnazija

10000

3000

3000

600

3400

4.

Kruonio gimnazija

27000

10200

9300

5000

2500

5.

Vaclovo Giržado progimnazija

23000

7600

6700

2700

6000

6.

Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykla

11000

4000

4000

1500

1500

7.

Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla

11000

3470

2900

1160

3470

8.

Kaišiadorių r. Paparčių mokykla-daugiafunkcis centras

11000

2400

3600

1000

4000

9.

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

9500

2375

2375

2375

2375

10.

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla

4000

1200

1200

400

1200

11.

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

3600

1200

1000

400

1000

12.

Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“

4200

1400

1400

0

1400

13.

Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla-darželis „Nykštukas“

2300

750

650

200

700

14.

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“

3400

1200

900

400

900

15.

Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis

200

100

50

50

16.

Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

800

250

200

150

200

17.

Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis

200

100

100

18.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius

162300

19200

44800

53700

44600

Iš viso

313200

69175

92505

71935

79585

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.