Paskirtos 2018 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunojo menininko stipendijos

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera, atsižvelgdamas į Kaišiadorių rajono savivaldybės stipendijos jauniesiems menininkams skyrimo komisijos siūlymą, 2018 m. liepos 16 d. įsakymu NR. V1E-895 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės stipendijos jauniesiems menininkams skyrimo“ jaunojo menininko stipendiją paskyrė šiems atrankos konkurso laimėtojams – Agnei Karčiauskaitei (kūrybinė programa „Žinau, kur einu“) ir Lukui Čėsnai (kūrybinė programa Grette&Lukas autorinių dainų kūryba, aranžuotės ir įrašai).

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija