Patvirtintas reagavimo į savižudybių riziką algoritmas

Savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera 2016 m. rugpjūčio 19 d. pasirašė įsakymą „Dėl reagavimo į savižudybių riziką Kaišiadorių rajone algoritmų ir savižudiškų ketinimų įvertinimo formos patvirtinimo“. Šiuo įsakymu patvirtinti reagavimo į suaugusiųjų asmenų savižudybių riziką Kaišiadorių rajone bei reagavimo į vaikų ir mokinių savižudybių riziką Kaišiadorių rajone algoritmai.

Šių algoritmų paskirtis – laiku sureaguoti ir suteikti skubią psichologinę ir kitų specialistų pagalbą žmogui, išgyvenančiam psichologinę krizę. Taip pat sudaryta psichologinių krizių valdymo grupė, kurios paskirtis – atkurti įprastą bendruomenės veiklą, užtikrinti pagalbos teikimą psichologinės krizės paveiktiems bendruomenės nariams. Grupę sudaro Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė, darbo grupės vadovė Eglė Grendienė, Kaišiadorių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Ramunė Jakštienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Vidita Jonaitė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Irena Kiselienė, VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centro psichologė Viktorija Maslenikova.

Naujai sudaryta psichologinių krizių valdymo grupė skatins institucijas bendradarbiauti ir padėti sumažinti savižudybių skaičių Kaišiadorių rajone.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto