Patvirtintos triukšmo prevencijos Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės

Kaišiadorių rajono savivaldybės Taryba 2023 m. birželio  29 d. sprendimu Nr. V17E-223 patvirtinto triukšmo prevencijos Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles. Triukšmo prevencijos Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosiose vietose  taisyklių (toliau – Taisyklių) tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosiose vietose skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant išvengti klausos sutrikimų ar netekimo, apsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę. Taisyklės netaikomos paties asmens keliamo ir jį veikiančio triukšmo atvejais, esant triukšmui darbo vietose ir transporto priemonių viduje, taip pat triukšmo dėl karinių veiksmų karinėse teritorijose atvejais. Šių Taisyklių Kaišiadorių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

Gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje reglamentuojamas leidžiamas triukšmo ribinis dydis pagal paros laiką skirstomas:

  • Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – nuo 7.00 val. iki 19.00 val.;
  • Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – nuo 19.00 val. iki 22.00 val.;
  • Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nuo 22.00 val. iki 7.00 val.

Atvirosiose viešosiose vietose renginiai gali vykti nuo 10.00 val. iki 22.00 val., išskyrus miesto ir valstybinius renginius, kuriuos rengti teisės aktų nustatyta tvarka yra išduotas leidimas ir nustatyta renginio bei triukšmo šaltinių naudojimo trukmė. Nepertraukiama triukšmo šaltinių naudojimo trukmė neturi viršyti 4 val. Suderinus su Savivaldybe, renginiuose šie apribojimai gali būti keičiami.

Neuždarose patalpose ir atvirose teritorijose žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali būti įrengti ne arčiau nei 300 m atstumu nuo gyvenamųjų namų, ugdymo įstaigų, stacionarių asmens sveikatos ir (ar) socialinės globos įstaigų ir gali veikti dienos ir vakaro metu nuo 10.00 iki 22.00 val.

Viešosiose vietose nuo 22.00 val. iki 7.00 val. draudžiama:

teikiant paslaugas ar vykdant prekybą viešosiose vietose trikdyti viešąją rimtį (garsiai leisti muziką, groti muzikos instrumentais, skleisti garsinę reklamą), išskyrus renginius, kuriems Savivaldybės yra išduotas leidimas organizuoti renginį;

skleisti garsinę reklamą laikinose ir stacionariose prekybos ar paslaugų teikimo vietose, taip pat transporto priemonėse, jei tai trikdo viešąją tvarką ir viešąją rimtį;

motorinėse transporto priemonėse leisti muziką ir (ar) tokių transporto priemonių skleidžiamu garsu trikdyti asmenų darbą, poilsį ar miegą;

naudoti mechanizmus ir kitą techniką, naudojamus lauko sąlygomis, kurie kelia triukšmą, išskyrus tuos atvejus, kai šios priemonės reikalingos avarijoms likviduoti;

vykdyti prekių pristatymo ir krovos darbus prekybos įstaigose, kurios įsikūrusios arčiau nei 100 m nuo gyvenamųjų namų, jei tai trikdo gyventojų ramybę, poilsį ar darbą;

naudoti civilinės pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) nustatytose tyliosiose ar gamtos zonose ir arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų ir kitų ugdymo įstaigų, gydymo įstaigų, šarvojimo patalpų, daugiabučių gyvenamųjų namų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais (išskyrus valstybinių švenčių dienomis bei per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra Savivaldybės išduotas leidimas).

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus viešosiose vietose, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti Savivaldybės administracijai informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones (pagal Savivaldybės svetainėje https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/daugiabuciu-namu-valdymas/triuksmas/1687 pateiktą pranešimo formą).

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios informuoti kaimynus ar daugiabučio namo administratorių. Taip pat privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti Savivaldybės administracijai informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones (pagal Savivaldybės svetainėje https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/daugiabuciu-namu-valdymas/triuksmas/1687 pateiktą pranešimo formą). Nepateikus nurodytos informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti darbai turi būti nedelsiant nutraukti.

Triukšmo prevencijos Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės