Pokyčiai, kurių visi laukėme 30 metų, jau prasidėjo mūsų Kaišiadorių rajono savivaldoje

Šiandien turime unikalią galimybę kartu įgyvendinti prioritetinius tikslus ir įsipareigojimus mūsų rajono gyventojams, nes mūsų koalicija turės tiesioginį palaikymą Vyriausybėje ir Seime.

Man svarbu, kad mūsų krašte gyvenantys žmonės būtų laimingi: vaikai turėtų gražią vaikystę, jaunuoliai įgytų gerą išsilavinimą, senjorai būtų gerbiami, kad kiekvienas iš Jūsų turėtų galimybę įgyvendinti savo prasmingas idėjas, sąžiningai dirbti ir užsidirbti.

Aš sieksiu, kad mūsų Kaišiadorių valdininkai pakeistų savo nomenklatūrinius įpročius ir savo veiklą grįstų skaidrumu, atsakomybe ir profesionalumu.

Tikiu, kad visus mūsų tikslus įgyvendinsime tik būdami atviri ir darbštūs, įsiklausydami ir veikdami drauge su kiekvienu iš Jūsų. Tik dirbdami visi kartu galime padaryti mūsų Kaišiadorių kraštą gražesnį, sveikesnį, pilietiškesnį.

Stiprios savivaldos kūrimas yra labai gražus ir prasmingas tikslas, ypač tada, kai aplinkui yra bendraminčių, kuriems tikrai rūpi, koks Kaišiadorių kraštas yra šiandien, koks jis gali būti rytoj. Ne kartą esame visi įrodę, kad nestokojame drąsos pasirinkti ir ryžtingai siekti visiems mums svarbių ir prasmingų tikslų.

Artėjančius kovo 17 d. savivaldos rinkimus pasitinkame atsinaujinę žmonėmis ir idėjomis. Mes puikiai suprantame dabartines Kaišiadorių krašto problemas ir esame parengę konkrečius atsakymus, kaip jas spręsti. Šie sprendimai virs tikrove tik tuomet, kai visi mūsų gyventojai patikės, kad jų išrinkti politikai turi realias galias keisti situaciją į gerą.

Aš žinau problemas, kurios iki šiol slegia mūsų krašto gyventojus, aš tvirtai žinau kas bus jeigu situacija nebus pakeista ir turiu aiškią viziją ką reikia daryti, kad rezultatus galėtume jausti netik po 4-ių metų, bet ilgalaikėje perspektyvoje.

Todėl kviečiu kovo 17 d. savivaldos rinkimuose jungtis visus: ir jaunus liberalias vertybes puoselėjančius politikus, pasisakančius už tolerantišką, jaukų ir bendruomenišką rajoną, ir visus kairiuosius politikus, kurie kviečia keistis ir auginti Kaišiadorių kraštą ir mūsų gerovę, ir visus kurie pasisako už švarią aplinką ir švarią politiką rajone, taip pat visus kuriems rūpi tvirta, finansiškai savarankiška savivalda, kurioje sprendimai priimami atsižvelgus į kiekvieno gyventojo nuomonę, ir visus kuriems rūpi sąžiningumas ir atsakingumas politikoje, ir visus kurie atsako už savo žodžius, visus kurie tiki, kad gali būti ir kitaip.

Ateikime visi į kovo 17 d. rinkimus kartu ir paraginkime ateiti savo draugus, kaimynus, kolegas, įmonių darbuotojus, partijų, bendruomenių, organizacijų narius. Tik dirbdami visi kartu galime padaryti mūsų Kaišiadorių kraštą gražesnį, sveikesnį, pilietiškesnį.

Darius Vilimas

Užsakymo Nr. PR 19/9
Politinė reklama parengta politinės kampanijos dalyvio. Bus apmokėta iš LVŽS politinės kampanijos sąskaitos