Praėjusiais metais Kaišiadorių rajone buvo gauti 174 asmenų skundai dėl nesaugios ūkio subjektų veiklos

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kaišiadorių skyrius informuoja, kad 2018 metais iš viso buvo gauti 174 asmenų skundai dėl nesaugios ūkio subjektų veiklos, o tai yra 1,7 karto daugiau nei ankstesniais metais. Per metus buvo išnagrinėti 132 skundai, iš kurių 95 buvo pagrįsti (tai sudaro 72 proc.).

2018 metais 17 skundų gauta dėl ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklos, iš kurių net 13 buvo pagrįsti (76 proc.). Patikrinimų metu buvo nustatyta 13 higienos normos reikalavimų pažeidimų (patalpos neapsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių, netinkama teritorijos priežiūra; karšto vandens temperatūra neatitiko reglamentuojamų ribinių dydžių; nepakankama mechaninės vėdinimo sistemos veikla).

Gauti 2 skundai dėl bendrojo lavinimo mokyklų veiklos. Abu skundai buvo pagrįsti. Operatyviosios kontrolės metu nustatyti 3 higienos normos reikalavimų pažeidimai (ugdymo patalpos neapsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių; patalpose buvo šalta). Taip pat gauti 2 skundai dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos. Abu skundai buvo pagrįsti. Nustatyti 9 higienos normos reikalavimų pažeidimai (grupėse viršijamas leistinas sąrašinis vaikų skaičius; su vaikais dirbo tik vienas darbuotojas; patalpose buvo šalta; tualetuose neįrengtos kabinos su rakinamomis durimis; grindų danga netinkama drėgnam valymui; nenaudojamos smėlio dėžės neuždengtos; santechniniai įrenginiai netvarkingi).

Vienintelis 2018 m. gautas skundas dėl soliariumo veiklos taip pat buvo pagrįstas. Ūkio subjekte, teikiančiame soliariumo paslaugas, operatyviosios kontrolės metu buvo nustatyti net 5 higienos normos reikalavimų pažeidimai (netinkama patalpų ir inventoriaus priežiūra, darbuotojai neapmokyti pagal privalomojo sveikatos mokymo programą).

Pagrįstas ir vienintelis skundas dėl vaikų žaidimo aikštelių priežiūros. Kontrolės metu buvo nustatyti žaidimo aikštelės įrengimo ir įrenginių priežiūros reikalavimų pažeidimai, specialistams nepateikta metinė žaidimo aikštelės įrenginių vertinimo ataskaita

Gauti du skundai dėl kvapų, tačiau skundų nagrinėjimas I etape buvo nutrauktas, nes įmonė, dėl kurios veiklos buvo pradėtas tyrimas, nutraukė veiklą.

Per 2018 metus gauti net 107 skundai dėl blogų kalėjimo sąlygų laisvės atėmimo vietose, iš kurių 79  buvo pagrįsti (tai sudaro 74 proc.). Iš laisvės atėmimo vietų dauguma skundų buvo dėl blogo patalpų įrengimo ir blogos inventoriaus būklės, nepakankamo nuteistųjų aprūpinimo valymo ir asmens higienos priemonėmis, dėl nepakankamos dirbtinės apšvietos ir patalpų mikroklimato, dėl buitinių kenkėjų ir nariuotakojų patalpose dėl vėdinimo sistemos nakties metu keliamo triukšmo.

Dėl nustatytų pažeidimų buvo paruošti 4 raštai ir informuotas vaikų ugdymo įstaigų steigėjas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. Dviems asmenims buvo taikytos administracinio poveikio priemonės.

Per ataskaitinius metus atliktos 24 grįžtamosios kontrolės. Pusę visų patikrinimų sudarė laisvės atėmimo vietų įstaigų patikrinimai, kurių metu buvo nustatyta, kad pažeidimai nepašalinti. Dėl nepatenkinamų kalėjimo sąlygų 2 kartus informuotas Kalėjimų departamentas prie Laituvos Respublikos Teisingumo  ministerijos.

NVSC Kauno departamento Kaišiadorių skyrius informuoja, jeigu esate nepatenkinti suteiktomis paslaugomis ar turite pagrįstos informacijos dėl ūkinės veiklos, vykdomos galimai pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, prašome kreiptis adresu Gedimino g. 48, Kaišiadorys, tel.  (8 346) 52 296, el. p. kaisiadorys@nvsc.lt