Pranešimas apie pėsčiųjų ir dviračių tako Paukštininkų gatvėje Kaišiadorių mieste projekto rengiamus projektinius pasiūlymus

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Pėsčiųjų ir dviračių tako Paukštininkų gatvėje Kaišiadorių mieste supaprastintas statybos projektas.

Planuojamos ūkinės veiklos adresas: Kaišiadorių m., Paukštininkų g.

Statinio naudojimo paskirtis, kategorija: susisiekimo komunikacijos: keliai (pėsčiųjų ir dviračių takai), nesudėtingasis statinys.

Projektavimo terminas: 2020m.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (Statytojas): Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, el.paštas: dokumentai@kaisiadorys.lt, tel.nr.: (8 346) 20 480; (8 346) 20 441.

Projektuotojas: UAB „Sweco Lietuva”, A. Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas, Rimantas Undraitis

el. paštas: rimantas.undraitis@sweco.lt, tel.nr.: 8 682 27754.

Projekto vadovas: Rimantas Undraitis , tel.nr.: 8 682 27754, el.p. rimantas.undraitis@sweco.lt.

Bet kuriuo metu susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima:

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, skiltyje „Naujienos“.

2. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, Katedros g. 4, skelbimų lentoje.

3. UAB „Sweco Lietuva “, A. Strazdo gatvė 22, LT-48488 Kaunas.

Motyvuotus pastebėjimus dėl projekto prašome teikti raštu iki viešo susirinkimo dienos, nuo 2020 balandžio 1 d. iki 2020 balandžio 21 d., darbo dienomis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys arba UAB „Sweco Lietuva”, A. Strazdo gatvė 22, LT-48488 Kaunas. Taip pat motyvuotus pastebėjimus galima teikti: el. paštu: rimantas.undraitis@sweco.lt. arba skambinant tel.nr.: +370 37 221056, mob.tel.nr.: 8 682 27754.

Viešinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 Lietuvos Respublikoje buvo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija dėl naujojo korona viruso (COVID-19) plitimo grėsmės. Reaguodama į susidariusią situaciją, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija išleido raštą „Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus“. Dokumente pažymima, kad vieši projektinių pasiūlymų svarstymai gali būti organizuojami tik internetinės vaizdo transliacijos būdu, užtikrinant tiesioginę vaizdo ir garso transliaciją. Susirinkimų metu daromas vaizdo ir garso įrašas, kuris turi būti saugomas.

Vertinant šalyje susidariusią situaciją, Projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako Paukštininkų gatvėje Kaišiadorių mieste supaprastintas statybos projektas“ projektinių pasiūlymų viešas svarstymas numatomas 2020 balandžio 21 d. nuo 17.30 val. nuotoliniu būdu arba – jei ekstremali situacija šalyje iki numatytos projektinių pasiūlymų viešinimo datos bus nutraukta – Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Katedros g. 4, Kaišiadorių m.

Informacija apie projektinių pasiūlymų viešinimo organizavimą nuotoliniu būdu: projektinių pasiūlymų sprendinių pristatymas organizuojamas tiesioginės transliacijos būdu pasinaudojant „Microsoft Teams“ programine įranga. Nurodytu laiku, paspaudus žemiau pateiktą nuorodą galėsite prisijungti prie tiesioginės transliacijos. Klausimus užduoti tiesioginės transliacijos metu galima skambinant mob. tel.: 8 682 27754; 8 622 18762, rašant el.paštu: rimantas.undraitis@sweco.lt; iveta.staneviciute@sweco.lt arba tiesiogiai komentuojant programinėje įrangoje atsidariusiame lange, paspaudus Q&A piktogramą.

Nuoroda prisijungimui prie tiesioginės transliacijos: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWUxMGVhNjItZDJiZC00NDFmLTkxNWUtYzViNDY2YTQ5NzFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%227e060d63-6e8e-459b-9cfc-121c8bfa8aa4%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Rekomenduojame – pabandyti prie sistemos prisijungti keletą dienų anksčiau. Jei prisijungti nepavyksta, ar turite papildomų klausimų dėl prisijungimo, prašome kreiptis į projekto vadovą Rimantą Undraitį aukščiau nurodytu elektroniniu paštu ar skambinti nurodyti telefonu.

Pridedami priedai:

1.Projektiniai pasiūlymai,

2.Vaizdinė informacija.