Prasidės Kaišiadorių miesto stadiono rekonstrukcija

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti Kaišiadorių stadiono rekonstravimo projektą. Šiuo projektu numatoma įrengti sporto aikštyną ir stadioną, naudojamus įvairioms sporto šakoms. Bus pastatytos tribūnos (500 vietų) ir pagalbinės patalpos persirengimui (109 kv. m).

„Nuosekliai tęsdami apleistos miesto ir rajono infrastruktūros atnaujinimo darbus, pradedame pagrindinio miesto stadiono rekonstrukciją, kurios metu bus įrengta drenažo sistema, atnaujintos dangos ir po rekonstrukcijos stadionas atitiks visus Lietuvos futbolo federacijos I-os lygos reikalavimus bei vėl bus tinkamas organizuoti lengvosios atletikos varžybas. Tikimės, kad atnaujintas stadionas padės komandoms siekti aukštesnių rezultatų, pritrauks daugiau žiūrovų ir paskatins ne tiktai vaikų bei jaunimo didesnį susidomėjimą futbolu, lengvąja atletika, lauko tenisu ir kitomis sporto šakomis, bet ir sudarys geresnes sąlygas sportuoti neįgaliesiems“ – sakė Savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

2017 m. rugpjūčio 4 d. Savivaldybės administracijos  direktoriaus  pavaduotojas Tomas Vaicekauskas ir Kūno kultūros ir sporto departamento  prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Edis Urbanavičius pasirašė Valstybės biudžeto lėšų, valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje 2017 metais numatytų kapitalo investicijoms, naudojimo sutartį. Šioje sutartyje numatyta tikslinė dotacija  Kaišiadorių rajono savivaldybės investiciniam projektui „Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro Kaišiadoryse, Paukštininkų g. 5A, sporto infrastruktūros sukūrimas“. Šia sutartimi Kaišiadorių rajono savivaldybei 2017 metais minėto projekto I-o etapo įgyvendinimui skirta 230 tūkst. Eur. Savivaldybė šiais metais prie šio projekto etapo įgyvendinimo prisidės 34,5 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

„Stadiono rekonstravimo projektas bus vykdomas dviem etapais: pirmuoju etapu bus atlikti paruošiamieji darbai ir visi stadiono bėgimo takų ir  vidinės dalies pagrindų statybos darbai iki aikščių ir takų dangų; antruoju etapu – aikščių ir takų dangos, tribūnų ir pagalbinių patalpų (persirengimui) statyba. Stadiono rekonstrukcija yra reikalinga visiems Kaišiadorių rajono gyventojams ugdyti visapusišką fizinį pasirengimą ir užimtumą. Šiuo metu lietingu periodu visa stadiono teritorija mirksta vandenyje, ko pasėkoje nėra galimybių sportuoti. Šiuo projektu bus sprendžiamos šios problemos tai pat tikimės praplėsti sporto šakų skaičių rajone.“ – sakė Savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojas Tomas Vaicekauskas.

I-ojo etapo darbus planuojama pradėti 2017 m. rugpjūčio mėnesį, šio etapo darbų pabaiga priklausys nuo skirto finansavimo. Savivaldybės administracija planuoja, kad, esant pakankamam finansavimui, I-ojo etapo darbai bus baigti 2019 metais. Šiais metais numatoma atlikti visus paruošiamuosius darbus, įrengti stadiono bėgimo takų ir vidinės dalies pagrindus, pakloti buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklus ir apšvietimo tinklus, lauko vandentiekio tinklus. Sekančiais metais rekonstrukcijos darbams iš Kūno kultūros ir sporto departamento planuojama gauti 265 tūkst. Eur. Rekonstruojamame stadione numatyta įrengti  futbolo aikštę su dirbtine veja bei teniso aikštelę. II-ojo etapo darbų finansavimui planuojama rengti bendrą paraišką kartu su savivaldybės partneriais Baltarusijos Respublikos Yvijos rajonu ir kreiptis dėl projekto finansavimo pagal Europos Sąjungos 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, taip pat ieškoti kitų finansavimo šaltinių.

Bendra Kaišiadorių miesto stadiono rekonstravimo I-o etapo darbų kaina 704 535, 27 Eur. Darbų rangovas – UAB „LitCon“, statybos techninis prižiūrėtojas – UAB „Archiplanas“. Projekto rengėjas ir projekto vykdymo prižiūrėtojas – UAB „Panprojektas“. Kaišiadorių miesto stadionas buvo baigtas statyti 1985 metais ir nuo to laiko nebuvo remontuojamas, jame treniruojasi ir žaidžia įvairaus amžiaus Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro komandos, taip pat kiti rajone veikiantys futbolo klubai. Stadiono rekonstrukcijos metu treniruotes planuojama vykdyti miesto mokyklų stadionuose, o varžybos daugiausiai bus žaidžiamos išvykose.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto