Pratybų metu Klaipėdos pareigūnai laisvino „įkaitus“ Muzikiniame teatre

Gegužės 11 d. Klaipėdos apskr. vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai dalyvavo taktikos mokymuose AMOK, kurių tikslas – patikrinti įvairių policijos struktūrinių padalinių pasirengimą išskirtinėms situacijoms ir tobulinti įkaitų išlaisvinimo įgūdžius. AMOK kodas šifruojamas kaip „spontaniškas smurto proveržis“, šis grėsmių likvidavimo planas skiriamas iškilus netikėtai grėsmei visuomenei, kuomet vienas ar keli asmenys paima įkaitus ir juos sužaloja arba net nužudo.

AMOK pratybos Klaipėdoje (10)

Pasak specialistų, AMOK nusikaltėliai, skirtingai nei tiesiog įkaitus paėmę asmenys, siekiantys sau naudos, dažniausiai nelinkę derėtis, jų tikslas – sužaloti ar nužudyti. Patys agresoriai dažniausiai po įvykdytų išpuolių neišgyvena – jie arba pakelia ranką prieš save, arba būna nukauti pareigūnų.

AMOK pratybos Klaipėdoje (7)

Kadangi AMOK išpuoliai būna žaibiški ir trunka itin trumpai, geras pareigūnų pasirengimas yra būtinas, o remiantis policijos patrulių veiklos instrukcija, patruliai, gavę informaciją apie objekte paimtus įkaitus, užsibarikadavusį ginkluotą asmenį (-is), nedelsdami informuoja policijos budėtoją ir užtikrina, kad kiti asmenys būtų patraukti nuo įvykio vietos saugiu atstumu, o įvykio vieta aptverta. Jei pastebėtas destruktyvus ar mirtinai pavojingas agresorių elgesys, girdėti šūviai, pareigūnai privalo laikydamiesi teisės aktų nedelsiant surasti įtariamąjį ir jį neutralizuoti.

AMOK pratybos Klaipėdoje (4)

Pratybų metu policijos pareigūnai treniravosi pagal legendą, jog „daugiabutyje“ Jūros g. 1 neva aptikti keturių „nužudytų“ asmenų kūnai, liudininkai matę keturis „nusikaltėlius“, bėgančius uostamiesčio centro link. Policijos budėtojas apie susidariusią situaciją informuoja policijos vadovybę ir į pagalbą pasitelkiami antiteroristinių operacijų rinktinės „ARAS“ pareigūnai. Netrukus keturi šaunamaisiais ginklais ginkluoti vyrai neva įsiveržė į Klaipėdos muzikinio teatro patalpas, kur „nužudę ir sužaloję“ kelis asmenis, dar kelias dešimtis paėmė įkaitais. Vos po poros minučių į įvykio vietą atskuba pirmieji policijos pareigūnų ekipažai, o keli į lauką išbėgę „nukentėjusieji“ emocingai pasakoja apie matytus siaubus ir „šaudynes“. Pirmieji atvykę pareigūnai aptveria teritoriją, nukreipia praeivius ir nukentėjusiuosius į saugias zonas, o netrukus atvykę Kontaktinio būrio pareigūnai, naudodamiesi priedanga, įsiveržia į pastatą bei išlaisvina būrelį „nukentėjusiųjų“, „ginkluoti“ agresoriai tuo tarpu užsibarikaduoja antrajame pastato aukšte. Operacijos vadovo nurodymu pastatas blokuojamas, atvyksta medikai ir ugniagesiai, jie teikia visą būtiną pagalbą. Netrukus atvykę „ARO“ pareigūnai perima situacijos kontrolę, vykdoma intervencija – agresoriams grasinant, jog „gyvi nepasiduos“, įvyksta susišaudymas, kurio metu vienas agresorius nukaunamas.

AMOK pratybos Klaipėdoje (15)

Anot Klaipėdos apskr. VPK viršininko A. Motuzo, tokios pratybos būtinos siekiant užtikrinti pareigūnų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms ir pamatyti realią pareigūnų parengties būseną, jų gebėjimą operatyviai reaguoti ir atlikti savo pareigą maksimaliai sumažinant agresorių daromą žalą.

Operacijos metu pareigūnai naudojo tik garsinius šovinius.

Klaipėdos apskr. VPK inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto