Pritarta 2014–2020 m. Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programai

Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę, skirtą kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų (nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų) viešąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į Tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus ir principus, vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d įsakymu Nr. 1V-429 išskirtos tikslinės teritorijos, į kurias pateko ir Kaišiadorių miestas.

Savivaldybės taryba 2015 m. liepos 30 d. pritarė 2014 – 2020 m. Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programai. Vėliau  ši  programa bus tvirtinama Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu.

Vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo gairėmis, planuojami įgyvendinti projektai Kaišiadorių mieste buvo pateikti visuomenei svarstyti (atlikta internetinė apklausa). Atsižvelgiant į apklausos  bei viešo svarstymo rezultatus, nuspręsta į Kaišiadorių miesto integruotų teritorijų vystymo programą įtraukti šiuos projektus:

  • „Prezidento A. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams“;
  • „Gedimino gatvės prieigų sutvarkymas“;
  • „Kaišiadorių miesto kino teatro pastato rekonstrukcija pritaikant jį miesto seniūnijos, turizmo ir verslo centro, jaunimo (įkuriant atvirą jaunimo erdvę) ir bendruomenės veikloms“;
  • „Kaišiadorių miesto viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės sveikatinimo veiklai bei poilsiui“.

Pritarta 2014–2020 m. Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programai

„Įgyvendinus šiuos projektus, mieste bus įrengtas dviračių takas, atnaujintas pagrindinės gatvės apšvietimas, sutvarkytos automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtas riedlenčių parkas, atnaujinti miesto viešieji tualetai, sutvarkytas paplūdimys prie Girelės II tvenkinio ir atlikti kiti darbai. Tai yra labai svarbūs miestui projektai, kuriuos įgyvendinus palengvės susisiekimas, atsiras erdvės laisvalaikiui praleisti, miestas taps patrauklesnis šeimoms, auginančioms vaikus, jaunimui ir kitiems gyventojams. Todėl pasikeis ir pats miesto veidas,“ – teigė Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Pritarus siūlomai  programai, bus pradėtos įgyvendinti priemonės Kaišiadorių miesto tikslinėje teritorijoje, skiriant lėšų miesto urbanistinei plėtrai, t. y. gyvenamųjų vietovių plėtrai, apimančiai įvairias konkrečioje vietovėje daromas investicijas, kurių tikslas – paskatinti konkrečios vietovės regeneraciją ir augimą. Pagal preliminarius Vidaus reikalų ministerijos pateiktus duomenis lėšos reikalingos įgyvendinti Programos dalį, susijusią su Kaišiadoryse numatomoms priemonėms įgyvendinti, – 7 080 356 Eur, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos – 693 305 Eur. Darbai pagal nurodytus projektus turėtų prasidėti gavus ES lėšas 2016 metais.

Administracijos  direktoriaus Česlovo Nevieros teigimu, buvo atidžiai rinktasi, kurie projektai įgyvendinant šią  programą bus vykdomi, dėl būtiniausių miestui projektų buvo daug diskutuojama su visuomene, rengiamos apklausos, vieši  aptarimai, diskusijos. Įgyvendinus minėtus projektus pagerės  miesto įvaizdis, infrastruktūra, atsiras galimybė pritraukti naujas investicijas, bus palankesnės sąlygos naujų verslo subjektų plėtrai, akivaizdžią naudą pajus visi rajono gyventojai. Savivaldybės administracija pradeda rengti investicinius projektus ir viešųjų pirkimų sąlygas techninių darbo projektų rengėjams ir statybų rangovams parinkti.

Pritarta 2014–2020 m. Kauno regiono integruotų teritorijų vystymo programai

Nuotraukose pateikta „Kaišiadorių miesto kino teatro pastato rekonstrukcija pritaikant jį miesto seniūnijos, turizmo ir verslo centro, jaunimo (įkuriant atvirą jaunimo erdvę) ir bendruomenės veikloms“; investicinio projekto vizualizacija. Konkretūs sprendiniai dėl Kaišiadorių miesto kino teatro pastato rekonstrukcijos bus tikslinami rengiant techninį  projektą.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija

Nuorodos: Lauko šviestuvai