Projektas „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“ ir Bendruomeniniai šeimos namai mini savo 5-ąjį gimtadienį

Lygiai prieš 5-erius metus Kaišiadorių rajono savivaldybė pradėjo vykdyti projektą „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“, kurio tikslas – sudaryti sąlygas Kaišiadorių rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus, bei padėti stiprinti šeimos identitetą. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projektas pradėtas įgyvendinti su partneriais: Kaišiadorių socialinių paslaugų centru, viešąja įstaiga Paparčių Šv. Juozapo šeimos namais, viešąja įstaiga Rumšiškių muziejaus dvaro akademija, o 2019 metais prisijungė ir dar viena partnerė – Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla, kuri ėmėsi naujos veiklos – teikė asmeninio asistento paslaugą, kuria pasinaudojo 9 asmenys, o dar 1 šios paslaugos gavėjas tik pradeda dalyvauti projekte. Projekto vykdymo laikotarpis pradžioje buvo numatytas 38 mėn., tačiau, pamačius, kad projekto veiklos, ypač psichologų paslaugos, teikia susidomėjimą rajono gyventojams, veiklos buvo pratęstos, ir dar iki Naujųjų metų galite suskubti ir pasinaudoti galimomis individualiomis ar grupinėmis psichologų konsultacijomis. Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti paslaugas, galite sužinoti tel. 8 618 74 315 arba atvykę į Bendruomeninius šeimos namus, esančius Algirdo Brazausko gimnazijos patalpose (įėjimas iš Birutės gatvės).

Projektas „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“ su tam tikslui įsteigtais Bendruomeniniais šeimų namais gyvuoja jau penkerius metus. Kadangi projektas jau keliauja link pabaigos, nebent būtų dar pratęstas, trumpai supažindinsime, kas nuveikta per tuos metus. Kaišiadorių rajone (Pravieniškėse, Kruonyje, Žasliuose, Antakalnyje, Gudienoje, Žiežmariuose ir, žinoma, pačiuose Bendruomeniniuose šeimos namuose) buvo vedami pozityvios tėvystės mokymai. Iš viso pozityvios tėvystės mokymus lankė 304 tėvai. Vieni jų atvyko tik į vieną kitą susitikimą, kiti išklausė visą 14-os susitikimų kursą bei pabaigoje gavo mokymų išklausymo pažymėjimus. Per tuos 5-erius metus 427 rajono asmenims suteiktos  individualios psichologų konsultacijos. Taip pat vyko ir grupinės psichologo konsultacijos, kurios, esant poreikiui, dar bus teikiamos iki Naujųjų metų. Nuo projekto pradžios grupinėse konsultacijose dalyvavo 274 dalyviai. Kai kurie iš jų dalyvavo ir keliose grupėse. Susitikimų metu dalyviai nagrinėjo jiems aktualius klausimus ir problemas bei mokėsi atsipalaidavimo technikų, atliko relaksacijos pratimus. Kiek anksčiau buvo sustabdytos Šeimų klubų veiklos, kurios, kol buvo poreikis, vyko Kaišiadoryse, Pravieniškėse, Rumšiškėse bei Paparčiuose. Šeimų klubo veiklose apsilankė 217 įvairaus amžiaus dalyvių. Antraisiais ir trečiaisiais projekto metais, vasaromis, buvo organizuojamos Šeimų stovyklos. Savaitgalio stovyklos vyko Rumšiškėse, Lietuvos liaudies buities muziejuje. Į jas atvykdavo dalyviai iš įvairių rajono vietų, dalyvavo 60 asmenų. Iš viso nuo projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“ pradžios iki 2022 metų rugsėjo (t. y. savo 5-ojo gimtadienio) vienose ar kitose, o kai kuriais atvejais ir visose, veiklose dalyvavo 1112 asmenų. Labai džiaugiamės, kad daugelio iš jų atsiliepimai apie gautas paslaugas labai teigiami, o kai kuriais atvejais dalyviai ir dar po kurio laiko nuo dalyvavimo veiklose pabaigos vis užsuka ir padėkoja bei pasiteirauja, kaip sekasi ir mums patiems.

Na, o jeigu jūs tik dabar sužinojote apie projektą bei dar norite pasinaudoti nemokamomis psichologų konsultacijomis ar sudalyvauti grupinėse konsultacijose ir kartu su bendraminčiais išspręsti jus varginančius klausimus, skambinkite tel. 8 618 74 315 arba rašykite mums el. paštu bsnprojektas@gmail.com.

Daugiau informacijos apie planuojamas grupes ir kitas veiklas – mūsų feisbuko puslapyje „Kaišiadorių rajono Bendruomeniniai šeimos namai“.

Iki greito susitikimo. Bendruomeninių šeimos namų koordinatorė.