Ramūnui Šiškauskui įteiktas Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio ženklas

Rugsėjo 29 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu Savivaldybės meras Vytenis Tomkus krepšininkui Ramūnui Šiškauskui įteikė Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio ženklą. Ramūnas Šiškauskas – Kaišiadoryse gimęs, užaugęs ir  savo karjerą pradėjęs garsus buvęs  Lietuvos  krepšininkas, kurio iškovoti titulai ir pasiekimai garsina Lietuvą ir Kaišiadoris. Naujojo garbės piliečio atvaizdas taip pat iškabintas Garbės piliečių galerijoje, esančioje Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje.

Sprendimas „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo Ramūnui Šiškauskui“ buvo priimtas 2022 m. birželio 30 d. posėdyje. Anksčiau garbės piliečio vardas buvo suteiktas Prezidentui Algirdui Brazauskui, kardinolui Vincentui Sladkevičiui, vyskupui Juozui Matulaičiui, buvusiam LR Seimo nariui Broniui Bradauskui, žurnalistui Jonui Laurinavičiui, buvusiam Vokietijos miesto Osnabriuko Maltos ordino pagalbos tarnybos užsienio reikalų referentui Josef Bredol, Didžiosios Kovos apygardos vadui Jonui Misiūnui (slapyvardžiu Žalias Velnias), arkivyskupui Teofiliui Matulioniui, poetui Jonui Aisčiui, partizanui, Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininkui Benediktui Trakimui, architektui Stasiui Petrauskui, gydytojai  Marytei  Bagdonienei.