Rumšiškėse planuojama statyti prekybos ir paslaugų (servisas) paskirties pastatą

Sklypui 2015 m. buvo parengtas ir patvirtintas detalusis planas. Detaliuoju planu, apjungiant du sklypus, buvo suformuotas 7497 m² dydžio sklypas, pakeista žemės paskirtis ir naudojimo būdas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir rėžimo bei statybos reglamentų nustatymas.

Sklypui buvo pakeista žemės paskirtis – iš žemės ūkio į kitos paskirties, nustatytas naudojimo būdas – komercinių objektų teritorijos užstatymo tankis – 0,3, užstatymo intensyvumas – 0,6, pastato aukštis – iki 12 m.

Sklypas patenka į magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ir krašto kelio Nr.188 Rumšiškės-Tabarava apsaugos zonas, ryšių, elektros linijų, dujotiekio apsaugos zonas. Sklype yra valstybei priklausančios melioracijos sistemos ir įrenginiai.

Sklypas planuojamas atsižvelgiant į detaliojo plano sprendinius.

Pastatas planuojamas nurodytoje statybos zonoje, sklypo centrinėje dalyje. Nuo kaimyninių sklypų pastatas atitrauktas daugiau kaip 8 m. Aplink pastatą numatomi privažiavimo keliai skirti transporto judėjimui sklype, gaisrinės technikos privažiavimui gaisro atveju.

Automobilių parkavimo vietos numatomos sklypo šiaurinėje dalyje (nuo automagistralės A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda pusės). Pagal skaičiavimus, sklype turi būti numatyta 11 a/m stovėjimo vietų, numatyta 27 vietos. 2 iš jų bus
pritaikytos žmonėms su fizine negalia.

Laikinas įvažiavimas į sklypą numatomas iš Topolių gatvės (kelias Rumšiškės-Tabarava Nr.188), vėliau įvaža bus įrengta iš planuojamo dubliuojančio kelio.

Dangos skirtos transportui asfaltuojamos, pėsčiųjų takai ir nuogrindos dengiamos betoninėmis plytelėmis. Sklype numatoma daugiau nei 10% žaliųjų plotų.

Teritoriją numatoma apšviesti LED tipo šviestuvais.

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Užsakovo pateikta „Užduotimi Projektiniams pasiūlymams parengti“.
Planuojama UAB „Autex Lietuva“ gamybinis“ pastatas bus skirtas žemės ūkio ir kitos technikos variklių „Perkins“ surinkimui, remontui ir aptarnavimui, prekyba kitomis žemės ūkio technikos detalėmis.

Projektuojamą pastatą sudarys šios patalpų grupės: serviso dirbtuvės, sandėliavimo, prekybinės, administracinės, buitinės, pagalbinės ir techninės. Dalis pastato dviaukštė – pirmame aukšte numatoma prekybinė erdvė, antrame administracinės ir buitinės patalpos. Dirbtuvių ir sandėlio patalpos – erdvė per du aukštus. Pastate planuojama įgilinta (alt. -2.88) priešgaisrinė siurblinė.

Planuojama pastatą statyti 2 etapais. Pirmame etape numatoma pastatyti 26,64 m x 15,64 m tūrio pastatą, kuriame būtų įrengtos prekybinės, sandėliavimo ir administracinės patalpos, o taip pat visos reikalingos pastatui funkcionuoti techninės patalpos. Antrame etape pastatas padidėtų iki 26,64 m x 39,64 m plane dydžio, pristatomoje dalyje būtų įrengtos serviso patalpos (dirbtuvės), išplėstas sandėlis. Gamybinėje patalpoje numatoma įrengti 5000 kg kėlimo galios tiltinį kraną.

Pastatas planuojamas aptaisyti trisluoksniais „sandwich“ tipo paneliais. Dalyje pastato numatoma įrengti „dvigubus“ fasadus – ažūrinę konstrukciją, aptaisytą perforuotais lakštais.

Pastato fasadų pagrindinė spalva – sidabrinė RAL9006. Ant pastato sienų, atsuktų į magistralinį kelią numatomi „Autex“ logotipai. Taip pat numatoma dalį plieninių detalių dažyti mėlyna („Autex“ firmine) spalva.

Pastato pamatai – grežtiniai stulpiniai monolitiniai. Pamatinės sijos – gelžbetoninės, surenkamos.

Pastato konstrukcijos – surenkamas gelžbetonio rėmas (kolonos ir rygeliai). Gamybinėje patalpoje numatomos kolonos pritaikytos tiltiniam kranui įrengti.

Perdangos – surenkamos gelžbetoninės plokštės.

Stogas lygus, sutapdintas, dengtas rulonine danga. Vandens nuvedimas – vidinis.

Gamybinėse ir sandėliavimo patalpose įrengiamos betoninės grindys ant grunto su paviršiaus sutvirtinimo danga MASTERTOP.

Pastatas konstruojamas taip, kad statybą būtų galima vykdyti 2 etapais.

  • Statybos geografinė vieta: Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Rumšiškių mstl., Topolių g. 50;
  • Žemės sklypo numeris: unikalus Nr. 4400-3926-3779, (kad. Nr.:4950/0008:155).
  • Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Kita;
  • Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.
  • Žemės sklypo plotas: 0,7497 ha,
  • Žemės sklypo savininkas: UAB “Autex Lietuva”, įm. k. 302539907.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kaišiadorių r. sav., Rumšiškės, J.Aisčio g. 1. Tel. 8 346 47561 2019.07.09-2019.07.23d.,

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus iki 2019.07.23 d. galima adresu P. Kalpoko g. 11, Kaunas ir el. paštu info@orkbaltic.lt ;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Rumšiškių seniūnijos patalpose, Rumšiškės, J.Aisčio g. 1, 2019 liepos 23 d. 17 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Naujienos iš interneto