Ruošiamasi rekonstruoti V. Kudirkos gatvę bei įrengi joje žiedinę sankryžą

Kaišiadorių miestas tvarkosi tokiais tempais, kad mums galėtų pavydėti net didieji Lietuvos miestai. Gražinamos ir rekonstruojamos aikštės, parkai, kuriasi nauji prekybos centrai, renovuojami pastatai ir pan. Dabar eilė atėjo rekonstruoti ir V. Kudirkos gatvę.

V. Kudirkos gatvė rekonstruojama taip, kad po rekonstravimo darbų atitiktų C2 gatvei keliamus reikalavimus, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Rekonstruojamos gatvės trasos pradžia – sankryža su Gedimino gatve, iki žiedinės sankryžos su Girelės gatve. Rekonstruojamos gatvės atkarpa projektuojama nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Gatvė projektuojama taip, kad atitiktų STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 10 lentelėje keliamus reikalavimus.

Gatvės išilginis profilis suprojektuotas prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad būtų užtikrintas paviršinio vandens nuvedimas nuo gatvės. Maksimalus gatvės nuolydis – 2,41%, minimalus – 0,32%. Minimalus įgaubtos kreivės spindulys – 1000 m, minimalus išgaubtos kreivės spindulys – 1000 m.

V. Kudirkos gatvė projektuojama taip, kad važiuojamosios dalies plotis būtų 6,0 m. Projektuojamos 2 eismo juostos, kiekvienos iš jų plotis – 3,0 m. Skersinis nuolydis – dvišlaitis, 2,0 %. Tarp gatvės važiuojamosios dalies ir šaligatvių nuo PK 0+53 iki PK 4+27 (kairėje pusėje) ir iki PK 4+04 (dešinėje pusėje) projektuojama 1,0 m pločio šoninė skiriamoji juosta, kitur šoninė skiriamoji juosta neprojektuojama dėl esamo gatvės užstatymo. Šoninė skiriamoji juosta nuo važiuojamosios dalies atskiriama betoniniu gatvės bordiūru 100.15.30, kurio peraukštėjimas 0,1 m.

Abejose gatvės pusėse projektuojami šaligatviai. Šaligatviai projektuojami 1,5 m pločio, iš betoninių trinkelių dangos. Šaligatviai įrėminami betoniniais vejos bordiūrais 100.8.20. Šaligatvių skersinis profilis – vienšlaitis, projektuojamas 2,0 % skersinis nuolydis, nukreiptas važiuojamosios dalies link.

Šaligatviai, vietose, kur kertamos nuovažos, iškeliami 5,0 cm aukščiau nei važiuojamoji dalis, bei projektuojami iš raudonų trinkelių dangos. Taip užtikrinamas pėsčiųjų saugumas susikirtimuose.
Šaligatviai pėsčiųjų perėjose, šaligatvių susikirtimuose su gatve, vadovaujantis Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12 projektuojami taip, kad dangų aukščių skirtumai būtų ne didesni nei 2 cm, nužeminant gatvės bordiūrus per 2 m atstumą.

Siekiant užtikrinti sausą dangos konstrukciją, projektuojamas konstrukcinis drenažas. Drenažas projektuojamas abejose gatvės pusėse, vadovaujantis Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklėmis KPT VNS 16.

Esamos sankryžos su Gedimino gatve, Maironio gatve, J. Janonio gatve, Žemaitės gatve, Liepų alėja sutvarkomos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Sankryžos projektuojamos su 8,0 spinduliais. V. Kudirkos ir Girelės gatvių sankryžoje projektuojama mini žiedinė sankryža, kurios geometriniai parametrai parenkami vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Išorinis žiedinės sankryžos skersmuo – 20 m, žiedinės važiuojamosios dalies plotis – 4,0 m. Įvažose ir išvažose projektuojamų posūkio spindulių dydis – 8,0 m. Išvažiuojant į V. Kudirkos gatvę link Gedimino gatvės projektuojamas sustiprintas sankryžos posūkio spindulys iš granitinių trinkelių, posūkio spindulys tvirtinamas 8,0 – 10,0 m ribose. Vidinė žiedinės sankryžos sala projektuojama iš granitinių plokščių.

Kudirkos gatvės rekonstrukcija

Saugus eismas organizuojamas projektuojant vertikalųjį ir horizontalųjį kelio ženklinimą. Vertikalusis kelio ženklinimas projektuojamas vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis ir Kelių eismo taisyklėmis, horizontalusis – Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis. Kelio ženklai projektuojami 1 dydžio klasės.

Vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis PPOT 16 projektuojamoje pėsčiųjų perėjoje numatomas kryptinis apšvietimas.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 15 lentele C kategorijos gatvei parenkama IV dangos konstrukcijos klasė.

Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 parenkama gatvės važiuojamosios dalies dangos konstrukcija:

  • Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN 0,04 m;
  • Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN 0,10 m;
  • Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev2≥150 MPa) 0,20 m;
  • Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥100 MPa) 0,35 m;
  • Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa).

Vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 parenkama šaligatvio dangos konstrukcija:

  • Betoninės trinkelės 0,08 m;
  • Posluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 0,03 m;
  • Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev2≥120MPa) 0,15 m;
  • Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2≥100MPa) 0,25 m;
  • Žemės sankasa (Ev2≥45 MPa).

Statinių statybvietės adresas : Kaišiadorių r. sav., V. Kudirkos g.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). Statybos rūšis: statinio rekonstravimas. Statinių kategorija: ypatingasis statinys.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Simper“. Projekto vadovas: Tadas Kasperavičius info@simper.lt, tel. Nr. +37066270945.

Statytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybė, Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480. Faksas (8 346) 51 244, meras@kaisiadorys.lt, direktorius@kaisiadorys.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. tel. Nr. +37066270945; darbo dienomis 8.00-17.00 val.; http://www.kaisiadorys.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. liepos 13 d. 17.00 val. elektroniniu paštu info@simper.lt ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017 m. liepos 13 d. 17.00 val. Kaišiadorių rajono savivaldybėje Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys.

Projektiniai pasiūlymai