Saugi vaikų kelionė į mokyklą

Prasidėjo mokslo metai. Gatvėse vėl matome, po vasaros atostogų sugrįžusius vaikus. Labai svarbu, kad jų kelionė į mokyklą ir iš jos būtų saugi. Pagrindinė nelaimingų atsitikimų priežastis pakeliui į mokyklą ir iš jos įvyksta dėl to, jog vaikai kerta važiuojamąją kelio dalį ne tam skirtose vietose. Tėveliai turėtų nuolat priminti vaikams saugaus eismo taisykles, kad skaudžių įvykių keliuose būtų kuo mažiau.

Saugaus maršruto parinkimas – tai svarbiausias tėvelių veiksmas, išleidžiant vaikus į mokyklą. Visa tai galima padaryti žaismingai: pirmiausia vaikui ant lapo nupieškite kelionės schemą, su visai objektais (pvz.: parduotuvės, namas, mokykla ir pan.), pagal kuriuos vaikas lengviau orientuosis kelyje. Taip pat būtina pažymėti visas pavojingas vietas, kuriose vaikas turi būti ypatingai atsargus, nurodyti esančias pėsčiųjų perėjas, šviesoforus ar nereguliuojamas sankryžas. Pieškite kartu su vaiku, taip jis geriau įsimins. Rekomenduojama kartu su vaiku nueiti į mokyklą ir iš jos, parodant visas saugaus eismo taisykles tam, kad savarankiška jo kelionė būtų kuo saugesnė ne tik mokslo metų pradžioje, bet ir visus metus. Siūloma pamatuoti kelionės laiką, kuris užtikrins, kad vaikas ryte į mokyklą nevėluos ir neteks jam bėgti per gatvę.

Labai svarbu kelyje neskubėti, elgtis ramiai ir būti atidiems. Jei kelyje yra pėsčiųjų perėja, būtina pratinti vaikus eiti per ją, prieš tai gerai apsidairius į abi puses, įsiklausius ar neatvažiuoja transporto priemonės. Į važiuojamąją kelio dalį žengti tik tada, kai automobilis visiškai sustoja. Jei automobiliai lekia, reikia visus juos praleisti, vėl apsidairyti ir klausytis. Įsitikinus, jog per kelią eiti saugu, galima žengti pirmus žingsnius statmenai (ne įstrižai). Einant vėl stebėti kelią ir klausytis. Labai svarbu nebėgti į kelią iš už stovinčios transporto priemonės priekio (ar galo), nes tai užstoja matymo zoną. Esant reguliuojamai pėsčiųjų perėjai, per gatvę eiti užsidegus tik žaliam šviesoforo signalui, bet nepamirštant apsidairyti. Rajono keliuose, užmiestyje vaikai turi eiti prieš atvažiuojančių transporto priemonių eismą – kairiąja kelio puse. O išlipus iš autobuso, eiti per gatvę tik jam nuvažiavus ir tik per jo galą. Kelyje ar arti važiuojamosios kelio dalies neleiskite vaikams žaisti.

Atšvaitai – būtinas atributas saugiai vaikų kelionei į mokyklą ir iš jos. Jie saugo tamsiu paros metu ar apsiniaukus. Ne tik vaikai, bet ir suaugusieji turi nešioti atšvaitus, taip rodydami mūsų mažiesiems puikų sektiną pavyzdį.

Sustok – apsidairyk – paklausyk. Saugaus kelio!