Savivaldybė apdovanota už moterų ir vyrų lygių galimybių priemonių įgyvendinimą

Spalio 27 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdžio metu Kaišiadorių rajono savivaldybės merui Vyteniui Tomkui įteiktas apdovanojimas už moterų ir vyrų lygių galimybių priemonių įgyvendinimą 2015 m. pagal Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos projektą „Moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas“. Tokį apdovanojimą gavo dar 9 Lietuvos savivaldybės.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija įgyvendina Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programą, kurios tikslas – nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ir vyrų lygybę, šalinti moterų ir vyrų padėties skirtumus, skatinant vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje; siekiant subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas; didinant moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinant lyčių aspekto integravimą.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti skirtas priemones numato Savivaldybės strateginiame plėtros ir Savivaldybės strateginiame veiklos planuose.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija