Savivaldybėje vyko seniūnaičių mokymai

Kaišiadorių rajono savivaldybėje vyko naujai išrinktiems seniūnaičiams skirti mokymai „Seniūnaičių gebėjimų ugdymas jiems priskirtų funkcijų vykdymo srityse“. Mokymų paskirtis – supažindinti su demokratinės savivaldybės vadybos pagrindais bei atskleisti seniūnaičio vaidmenį šiuolaikinėje demokratiškoje savivaldybėje.

Mokymų dalyviai susipažino su seniūnaičio veiklos juridiniais ir politiniais aspektais, veiklos planavimu, darbo organizavimu, ataskaitų pateikimu. Daug dėmesio mokymų metu skirta bendruomeninei seniūnaičių veiklai, diskutuota apie seniūnaičio dalyvavimą rengiant ir vertinant projektų paraiškas.

Seniūnaičiai susipažino su LR vietos savivaldos įstatyme nustatytomis funkcijomis: Vietos savivaldos įstatymo straipsniais, reglamentuojančiais seniūnaičio teises ir pareigas, jų atšaukimo tvarką, seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatais ir t. t. Aštuonių akademinių valandų mokymus vedė Mykolo Romerio universiteto profesorius Saulius Nefas. Po mokymų dalyviams buvo įteikti pažymėjimai.

Mokymų dalyvius pasveikinęs Savivaldybės meras Vytenis Tomkus seniūnaičiams palinkėjo sėkmės darbuose, pabrėžė, kad jie yra svarbūs tarpininkai tarp gyventojų ir valdžios institucijų. Už seniūnijų veiklą organizavimą ir priežiūrą atsakingas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Voldemaras Maziliauskas, jis mokymų dalyviams įteikė pažymėjimus. Kaišiadorių rajono savivaldybėje yra 51 seniūnaitija.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Naujienos iš interneto