Savivaldybės mero patarėju pradėjo dirbti Česlovas Neviera

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero patarėju nuo š. m. gegužės 6 dienos pradėjo dirbti Česlovas Neviera. Savivaldybės mero patarėjas padės įgyvendinti Vietos savivaldos įstatyme numatytas savivaldybės mero funkcijas, bus atsakingas už informacijos ir pasiūlymų teikimą Savivaldybės sveikatos, švietimo, sporto, kultūros, jaunimo politikos formavimo, nevyriausybinių organizacijų įtraukimo teikti socialines paslaugas neįgaliesiems, viešosios tvarkos, gyventojų užimtumo, seniūnijų veiklos, gatvių apšvietimo atnaujinimo priežiūros, investicinių projektų įgyvendinimo aukščiau nurodytose srityse ir kitais klausimais.

Savivaldybės mero patarėjas nagrinės gyventojų pateiktus prašymus, prižiūrės prašymų vykdymą, padės formuoti savivaldybės strateginį planą ir plėtros strategiją. Taip pat dalyvaus įvairių  darbo grupių ir komisijų veikloje, kitų valstybės institucijų, savivaldybių rengiamose konferencijose, seminaruose, susitikimuose, kuriuose pagal kompetencijos sritis atstovaus Kaišiadorių rajono savivaldybę.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.