Seimas: didelis elektros ir dujų kainų augimas gyventojams bus kompensuojamas

Seimas priėmė Energetikos įstatymo pataisas, kuriomis nuspręsta valstybės biudžeto lėšomis iš dalies kompensuoti elektros energijos ir gamtinių dujų kainų augimą buitiniams ir nebuitiniams vartotojams. Tai yra antrasis su infliacijos pasekmių švelninimu susijęs paketas.

Seimo priimtos pataisos sudarys galimybes sumažinti elektros ir dujų kainas visiems elektros energijos vartotojams, tai yra ir tiems, kurie gauna reguliuojamą tarifą, ir tiems, kurie yra pasirinkę nepriklausomą tiekėją, ir vartotojams, kurie yra pasirinkę šiandien garantinį tiekimą. Pakeitimai taip pat leis sumažinti gamtinių dujų kainas visiems buitiniams vartotojams, be to, jais įtvirtinta tam tikra procedūra, kaip reikėtų kompensuoti aukštas elektros ir gamtinių dujų kainas verslui. Detalią administravimo ir kompensavimo tvarką turės patvirtinti Vyriausybė.

Vyriausybė dujų ir elektros kainos dalies kompensavimui buitiniams vartotojams suplanavo skirti virš 570 mln. eurų, nebuitiniams – 120 mln. eurų.

Pasak Seimo nario Romualdo Vaikaus, nuo liepos mėn. numatoma subsidijuoti tarifą, kad jis būtų ne didesnis negu 23 ct už kilovatvalandę. „Nesiimant jokių veiksmų pagal dabartines rinkos tendencijas elektros kaina nuo liepos augtų apie 80–90 proc. iki 31–32 ct už kilovatvalandę. Tuo metu gamtinių dujų kaina augtų 2 arba 2,5 karto. Pagal vertę paskaičiavus reguliuojamojo tarifo visas būtinas sąnaudas tarifas būtų 49 centai už kilovatvalandę, tai yra tris kartus didesnis tarifas, negu šiandien yra galiojantis“, − svarstymo metu yra sakęs parlamentaras.

Kompensacinių lėšų administratorius bus Energijos skirstymo operatorius. „Jis turi visą informaciją apie kiekvieno vartotojo suvartotą kiekį, taip pat žino, kokį nepriklausomą tiekėją yra pasirinkęs vartotojas, − Seimo posėdyje yra pažymėjusi energetikos viceministrė Inga Žilienė. − Esame numatę, kad kiekvienas nepriklausomas tiekėjas privalės siūlyti vartotojams visą savo kainą be subsidijos ir tik vėliau sąskaitoje gyventojas pamatys subsidijos dydį, nes, mūsų manymu, turi būti viešai vartotojui atskleista sąskaitose, kiek vis dėlto valstybė prisideda prie kainų mažinimo. Tokiu būdu jie galėtų kontroliuoti nepriklausomų tiekėjų taikomą kainodarą.“

Priimtais pakeitimais nutarta nustatyti, kad kompensacijos mechanizmas gyventojams įsijungtų, jei elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos didėja daugiau kaip 40 proc. ir tokiam kompensavimui yra numatytos lėšos atitinkamų metų valstybės biudžete. Taip pat nuspręsta, kad kompensacija negalės būti didesnė kaip 60 proc. galutinės elektros energijos kainos ir (ar) 80 proc. galutinės gamtinių dujų kainos, taikomos elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitiniams vartotojams.

Priimtos naujos nuostatos įpareigos Vyriausybę nustatyti minimalią 1 kWh elektros energijos kainą, žemiau kurios kompensacija nebebus taikoma, konkrečius kompensacijos dydžius už 1 kWh elektros energijos ir (ar) 1 m3 gamtinių dujų buitiniams vartotojams, kompensacijos mokėjimo laikotarpį, kuris negalės būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai. Planuojama, kad kompensacijos bus taikomos nuo 2022 m. liepos 1 d. ir bus nustatomos ne ilgiau kaip pusmečiui.

Kartu teisės aktuose įtvirtinti papildomi saugikliai. Tiekėjams bus draudžiama atlikti buitinių vartotojų sudarytų sutarčių pakeitimus (išskyrus, kai tai objektyviai pateisinama) siekiant padidinti tiekimo veiklos dedamąją ar tiekimo veiklos maržą bei sumažinti vartotojui suteikiamą naudą. Tiekėjams taip pat bus draudžiama savo rinkodarą ir kainodarą tiesiogiai ar netiesiogiai sieti su valstybės biudžeto lėšomis skiriamu daliniu kompensavimu; tiekėjai, teikdami savo pasiūlymus, kaip pagrindinę informaciją, privalės nurodyti savo siūlomą elektros energijos tiekimo kainą ir tik papildomai nurodyti elektros energijos kainą po pritaikyto dalinio kompensavimo. Už įstatymo nesilaikymą tiekėjams grės griežtos sankcijos – bauda iki 10 proc. įmonės metinių pajamų.

Už šiuos teisės akto pakeitimus balsavo 105 Seimo nariai, prieš – 2, susilaikė 10 parlamentarų.

Naudingos nuorodos: elektros kaina nuo 2022