Šiais metais planuojama baigti Rumšiškių gimnazijos sporto salės statybą

Šią savaitę Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pasirašė finansavimo sutartį, kurioje ministerija įsipareigoja iš valstybės investicijų programos skirti 303 000 Eur Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pastato remontui.

Antrąjį šių metų ketvirtį planuojama skirti 200 000 Eur, ketvirtąjį ketvirtį likusią 103 000 Eur sumą. Tikimasi, jog gavus finansavimą šiais metais pavyks baigti gimnazijos priestato – sporto salės statybos ir įrengimo darbus. Darbų rangos sutartis pasirašyta su UAB „Irdaiva“, statybos darbai prasidėjo 2013 m.

„Naujai pastatytoje ir įrengtoje gimnazijos sporto salėje bus tinkamos sąlygos kūno kultūros pamokoms vesti, neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimams organizuoti, bus galima pagerinti ir pasiūlyti įvairesnį vaikų užimtumą po pamokų. Joje taip pat galės sportuoti ir Rumšiškių miestelio gyventojai“ – pasidžiaugė meras Vytenis Tomkus.

Iki šių metų pradžios iš valstybės investicijų programos šios sporto salės statybai savivaldybė buvo gavusi 1 121 410 Eur bei prisidėjusi 100 000 Eur savivaldybės biudžeto lėšomis. Visa Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pastato remonto darbų sąmata yra 1 237 994 Eur, kurioje numatyti ne tiktai sporto salės statybos darbai, bet ir esamo gimnazijos pastato išorės sienų šiltinimas, pastato nuogrindos ir laiptų aikštelių rekonstravimas, pastato pritaikymas žmonėms su negalia, sanitarinių mazgų remontas.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto