Šiemet bus pradėtas asfaltuoti kelias Žasliai – Paparčiai – Kazokiškės – Vievis

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerija (toliau – Kelių direkcija) sudarė ir paskelbė interneto tinklalapyje planuojamų asfaltuoti 2018–2020 metais valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų sąrašą http://lakd.lrv.lt/…/Projek…/zvyrkeliai/zebrai_2018-2020.pdf , išdėstytą prioriteto tvarka. Šis sąrašas sudarytas pagal patvirtintas Gyvenviečių teritorijose esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos (I metodika http://lakd.lrv.lt/…/Inforinkmen…/gyvenvietes_2017-09-15.pdf ) ir Asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atrankos (II metodika http://lakd.lrv.lt/…/Pa…/Inforinkmenos/zebrai_2017-09-15.pdf ) metodikas. Per trejus metus Lietuvoje numatyta rekonstruoti (asfaltuoti) 1009 km valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų su žvyro danga, o 2018 metais – 350 km kelių ruožų.

Kelių direkcija, siekdama sklandžiai vykdyti suplanuotus valstybinės reikšmės rajoninių kelių asfaltavimo darbus šiais metais, sudarė 2018 m. planuojamų asfaltuoti valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų sąrašą http://lakd.lrv.lt/…/f…/Projektai/zvyrkeliai/zebrai_2018.pdf , kuriuos atrinko pagal šiuos kriterijus:

  1. ar baigti kelio, kaip statinio, ir jo užimamos žemės sklypų kadastriniai matavimai;
  2. ar suformuota kadastro duomenų byla ir ar tai užregistruota valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, kad būtų galima gauti statybą leidžiantį dokumentą;
  3. ar planuojamų asfaltuoti kelių su žvyro danga kelio juostos plotis atitinka V kelio kategorijos plotį (18 m);
  4. ekonominis naudingumas. Planuojamų asfaltuoti kelių ruožai jungiami į paketus, kurie būtų išsidėstę kuo mažesniais atstumais vienas nuo kito artimiausiose savivaldybėse (11-oje paketų yra nuo devynių iki dvylikos kelių ruožų), ir rengiami dokumentai viešųjų pirkimų projektavimo paslaugoms ir darbams atlikti;
  5. kitos galimos kliūtys, kurios gali daryti įtaką kelių asfaltavimo projektų įgyvendinimo užtikrinimui (geležinkelis, elektros perdavimo linijos, dujotiekis ir kt.);
  6. asfaltavimo programos tęstinumo užtikrinimas, t. y. kelyje (maršrute) likęs tik vienas neasfaltuotas kelio ruožas.

Visi kiti žvyrkeliai, esantys 2018–2020 m. planuojamų asfaltuoti žvyrkelių sąraše, tačiau neįtraukti į šiais metais planuojamų asfaltuoti žvyrkelių sąrašą, bus asfaltuojami 2019–2020 m.

Sklandus valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga asfaltavimo projektų Lietuvoje įgyvendinimas priklausys nuo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo galimybių.

Kaišiadorių ir Elektrėnų rajone šiemet planuojama pradėti asfaltuoti kelio Nr. 4717 Vievis – Kazokiškės – Paparčiai – Žasliai kelio ruožą nuo 5,156 km iki 20,571 km. Viso planuojama išasfaltuoti 15,415 km ilgio ruožą. Taip pat Kaišiadorių rajone šiemet planuojama pradėti asfaltuoti ir kelio Nr. 1802 Kaišiadorys – Stabintiškės – Čiobiškis ruožą nuo 12,873 km iki 13,169 km (296 m ilgis).