Skelbiama atranka darbdaviams, pageidaujantiems įgyvendinti laikinus darbus

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu V17-181 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. V17-(1.1)-29 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V1E-938 „Dėl darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti laikinus darbus atrankos komisijos, jos darbo reglamento ir atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką darbdaviams, pageidaujantiems įgyvendinti laikinus darbus.

Kviečiame ne pelno siekiančias organizacijas ir biudžetines įstaigas teikti dokumentus iki rugsėjo 14 dienos (imtinai). Norintiems dalyvauti atrankoje, reikia užpildyti šiuos dokumentus:

Taip pat prašome pridėti įmonės registracijos kopiją, kurioje matytųsi organizacijos ar įstaigos teisinis statusas.

Dėl programos konsultuoja Eglė Grendienė telefonu 862013056, buhalteriniais klausimais – Irena Zaksienė telefonu 8 346 20 496. Dokumentus pateikti Kaišiadorių rajono savivaldybei, adresu Katedros g. 4, Kaišiadorys, į 120 kabinetą.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.