Skubiai sprendžiami gaisro saugos klausimai Pravieniškių gyvenvietėje

Kaišiadorių rajono savivaldybei Pravieniškių daugiabučių dujofikavimo projektas yra prioritetinis ir socialiai svarbus klausimas. Pagal susitarimą su Valstybinės energetikos reguliavimo taryba, naująjį 2021–2022 m. šildymo sezoną Pravieniškių daugiabučių gyventojai turės pradėti naudodami ne Pataisos namų-atvirosios kolonijos tiekiamą šilumą, bet gamtines dujas naudojančių konteinerinių katilinių gaminamą šilumą. Iš viso, pagal projektą šalia daugiabučių, seniūnijos ir darželio bus įrengta 13 katilinių, kurios faktiškai atitiks šilumos mazgo funkcijas. Be to, dujos bus atvestos ir iki individualaus namo, adresu Pravieniškių g. 20, kuriam iki šiol centralizuotai buvo tiekiama šiluma.

Visi projekto darbai šiuo metu vyksta sklandžiai ir pagal grafiką. ESO rangovai faktiškai jau atliko 90 proc. visų darbų, susijusių su dujų ir elektros trasų atvedimu iki konteinerinių katilinių. Lygiagrečiai, be didesnių trukdžių yra vykdomi šilumos ir vandens infrastruktūros įrengimo darbai. Siekiant vasaros metu daugiabučius namus aprūpinti karštu vandeniu ir kad gyventojai nepajustų didesnių nepatogumų, buvo įrengtos laikinos orinės trasos. Artimiausiomis dienomis gyvenvietę turėtų pasiekti ir 4-ios Panevėžyje pagamintos konteinerinės katilinės su visa įranga. Likusių 9 katilinių gamyba taip pat neturėtų užtrukti. Planuojama, kad galutiniai visų katilinių pajungimo ir sutinklinimo darbai bus atliekami per kelias dienas vėlai rudenį.

Savivaldybė įsipareigojo iki dujofikavimo projekto pabaigos (spalio 31 d.) įrengti priešgaisrinius reikalavimus atitinkantį vandens telkinį, kuris nebūtų nutolęs daugiau kaip 1000 m nuo konteinerinių katilinių ir kuriame būtų ne mažiau kaip 110 kub. m vandens. Laiku neįrengus priešgaisrinius reikalavimus atitinkančio vandens telkinio, nebus galima užbaigti šio projekto ir pradėti šilumos gamybą namams.

Atsižvelgiant į tai, numatyta gaisro saugos reikalavimams pritaikyti valstybinėje žemėje esantį tvenkinį netoli daugiabučio namo Nr. 19. Savivaldybės administracijos specialistai labai atidžiai apsvarstė šio vandens telkinio įrengimo ir aplinkos tvarkymo darbus. Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas R. Želvys pabrėžė, kad šio tvenkinio tvarkymo darbams atskiro geologijos projekto rengti neprireiks. Siekiant pasiekti reikalingą 110 kub. m vandens kiekį reikės tik iškasti tvenkinio viduje esančią salelę ir 1,5 m pagilinti tvenkinį. Kadangi tvenkinys nėra šalia namo, jo tvarkymo darbai tikrai neišjudins nei namo polių, nei paskatins vandens rinkimąsi į namo rūsius. Priešingai, sutvarkius ir pagilinus vandens telkinį bei vandens paėmimui greta tvenkinio įrengus 3–5 kub. m talpos šulinius, greta namo esanti dirva savaime drenuosis ir aplinka taps sausesnė.

Saugumo sumetimais pagilintas ir išvalytas vandens telkinys bus aptvertas tvora su įspėjamaisiais ženklais, o vandens rentiniai bus uždengti apšiltintais rakinamais dangčiais. Priešgaisriniai šuliniai ir vartai būtų įrengti kitoje kūdros pusėje, šalia privažiavimo.

Savivaldybės žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas L. Ivaškevičius taip pat pažymėjo, kad atliekant tvenkinio valymo darbus iškastas gruntas bus panaudojamas suformuojant pylimą aplink dalį tvenkinio. Be to, savivaldybei reikės priimti sprendimus ir išduoti leidimus išpjauti salelės viduje augančius medelius ir sumokėti nustatyto dydžio valstybines įmokas. Artimiausiu metu savivaldybės specialistai atliks tvenkinio tvarkymo darbams trukdančių medžių vertės apskaičiavimus ir pateiks siūlymus Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos posėdžiui. Tik sumokėjus mokesčius ir gavus leidimus bus pradėti tvarkomieji darbai.

Pravieniškių seniūnas K. Marcinkevičius pažadėjo ateityje suformuoto pylimo viršų ir šonus apsodinti kalninėmis pušimis bei kitais visžaliais augalais. Savivaldybės vyr. architektė A. Stalaučinskienė rekomendavo šiais želdiniais apsodinti ir pylimo šonus, o, centrinę dalį ir šlaitus apsėjus žole, galima būtų palikti erdvę žiemos metu vaikams pylimą naudoti ir kaip kalniuką nusileidimui rogutėmis.

Planuojama visus vandens telkinio tvarkomuosius darbus pradėti artimiausiu metu.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto