Socialinės paramos skyrius informuoja

Informuojame, kad, norėdami ateityje išvengti nesklandumų teikiant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems asmenims, išmokas vaikams, paramą mirties atveju ir socialinę paramą mokiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu (toliau – Įstatymas), asmenys, kurie iki 2016-01-01 buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, privalo per 6 mėnesius iki 2016 m. liepos 1 d. deklaruoti savo faktinę gyvenamąją vietą arba, jeigu atitinka šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo Įstatymo 6 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytas sąlygas, pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Pateikus prašymą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apkaitą, gali būti įtraukiami:

  1. benamiai – 6 mėnesių laikotarpiui pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena;
  2. asmenys, kurie buvo globojami vaikų globos institucijoje ir šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną, ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena;
  3. asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotuose psichikos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta;
  4. asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuje ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie faktiškai gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto