Svarbiausia – ūkiškumas, racionalumas, problemų sprendimas čia ir dabar

Kalviškis Gintaras Gružauskas, paprašytas prisistatyti, apie save pasako: „Esu miškininkas, šiuo metu dirbu girininku įmonėje Valstybinė miškų urėdija. Mano gyvenimas neatsiejamas nuo gamtos, konkrečiau, nuo miško – apie 17 metų dirbau miškų sektoriuje: iš pradžių eiguliu, vėliau girininko pavaduotoju, teko ir gamybos inžinieriaus profesijos paslapčių „paragauti“. Yra tekę dirbti ir Kruonio seniūnu, kurį laiką – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. Visose pareigose man svarbiausia buvo bendravimas su žmonėmis, jiems iškilusių problemų sprendimas. Per tą laiką įgyta didžiulė patirtis – supratau ūkiškumo reikšmę, racionalumo svarbą priimant sprendimus, išmokau matyti reikalo esmę, problemas spręsti čia ir dabar.

Kiek metų esu rajono tarybos narys? Rinkėjai man savo pasitikėjimą yra parodę du kartus – tiek kartų buvau išrinktas rajono  tarybos nariu, tačiau dėl užimamų pareigų – iš pradžių seniūno, vėliau  administracijos direktoriaus –  realiai tarybos narys buvau (ir dar tebesu) tik šią kadenciją –  2015-2019 m.

Ko einu į politiką? Gal ir banaliai nuskambės, bet man rūpi mano kraštas. Man tikrai rūpi mūsų rajono žmonių gyvenimo kokybė. Man ne tas pats, kaip gyvena Kaišiadorių krašto žmonės. Aš noriu, kad mūsų rajone, kuriame be galo daug galimybių, būtų tinkamai tvarkomasi, teisingai ir tikslingai panaudojamos gaunamos lėšos. Manau, kad aš, turėdamas tiek įgytos gyvenimiškos, tiek  darbinės patirties,  galėčiau  pasitarnauti kurdamas kaišiadoriečių ir viso rajono gyventojų gerovę.

Esu Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narys. Kodėl pasirinkau būtent šią politinę organizaciją? Todėl, kad manau, jog kiekvienas žmogus turi turėti laisvę pasirinkti, o  liberalios idėjos bei laisva visuomenė geriausiai gali save išreikšti kuriant mūsų gerovę bei ateitį.

Ką liberalai gero gali nuveikti Kaišiadorių krašto žmonėms? Kodėl žmonės turėtų balsuoti už juos? O jūs atidžiai peržiūrėkite rinkimų į savivaldybės tarybą sąrašą Nr.10  – pamatysite, kokie jame žmonės ir ką jie gali. Žinokit, kad Kaišiadorių liberalai yra sąžiningi, atsakingi, turintys didžiulę patirtį vietos savivaldoje žmonės.  Jiems esant politinėje valdžioje daugiausiai pritraukta investicijų, racionaliausiai panaudotos lėšos bei pasiekta didžiausių teigiamų pokyčių  rajone. Štai jums ir atsakymas, kodėl verta savo balsą atiduoti už mus, liberalų sąjūdžio narius.

Klausiate, koks mano laisvalaikis, pomėgiai. Visada buvo, yra ir, manau, didžiausias pomėgis išliks – leisti laiką gamtoje: skaityti, domėtis jos paslaptimis, būti joje, eksperimentuoti. Mėgstu ir keliauti su šeima – žmona Raimonda, vaikais Domu ir Gita. Dar esu medžiotojų klubo „Kruonis“ narys.

Kokių žmogaus savybių, elgesio negaliu pakęsti? Visą gyvenimą esu nepakantus nesąžiningumui, melui, atsakomybės permetimui kitam. O vertinu sąžiningus, turinčius sveikų ambicijų veikti, priimti iššūkius, nebijančius pokyčių žmones.

Kokie didžiausi mano džiaugsmai šiandien? Didžiausias mano džiaugsmas ir prasmė yra mano šeima. Taip pat labai džiaugiuosi vis gražėjančia mūsų Lietuva ir tuo, kad galiu prisidėti prie to ir savo darbais.

Kokius pokyčius prognozuojame  Kaišiadorims per ateinančius ketverius metus?

Suprantama, kad pokyčiai pirmiausia labai priklausys nuo rinkimų rezultatų. Mūsų tikslas – sustabdyti beatodairišką skolinimąsi, lėšų švaistymą, neracionalų jų panaudojimą. Atgaivinti investicijų pritraukimą. Svarbiausias tikslas yra,  kad žmonės norėtų ir galėtų kokybiškai gyventi, kad mūsų krašte matytų perspektyvas,“ – teigia Gintaras Gružauskas.

Užsakymo Nr. PR 19/7
Politinė reklama parengta politinės kampanijos dalyvio. Bus apmokėta iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio politinės kampanijos sąskaitos