Sveikatos centras užtikrins kokybiškų paslaugų teikimą Kaišiadorių rajono gyventojams

Įsibėgėjus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotai sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformai, daugelyje Lietuvos savivaldybių kilo asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų nepasitenkinimo vykdoma reforma banga, kuri neaplenkė ir Kaišiadorių rajono savivaldybės.

Lietuvoje pagal gyventojų skaičių yra daugiausia gydytojų ir tankiausias ligoninių bei kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklas nei kitose ES valstybėse, tačiau sveikatos priežiūros priemonėmis išvengiamas mirtingumas Lietuvoje du kartus viršija ES vidurkį ir gyventojų sveikatos rodikliai blogėja, o Kaišiadorių rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos duomenimis, kaišiadoriečių net 9 sveikatos rodiklių reikšmės yra prastesnės nei Lietuvos vidurkis. Pacientai nepatenkinti ilgomis eilėmis ne tik konsultacijoms pas gydytojus specialistus, tačiau paskutiniu metu vis garsiau imama kalbėti, kad ir pas šeimos gydytoją vizito jau reikia laukti ilgiau nei savaitę.

Reformos tikslas – pertvarkyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklą, pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, pakeisti jaunų žmonių elgesį ir sveikatos kultūrą, kad jie kuo ilgiau gyventų sveikai ir jiems kuo mažiau reikėtų sveikatos priežiūros paslaugų.

Pagrindinis kylantis klausimas – o kokia gi bus nauda pacientui?

Pacientui bus aišku, kur kreiptis esant poreikiui gauti visą bazinį paslaugų paketą. Bus įkurta atvejo vadybininko funkcija, kuri taupys pacientų laiką, suteiks pacientui aiškumo, kaip elgtis iškilus klausimų dėl jo sveikatos būklės, padės ne tik pasirinkti gydymo įstaigą, specialistą konsultacijai, bet ir padės užsiregistruoti konsultacijai ar pavėžėjimo paslaugai. Vienoje įstaigoje – Sveikatos centre sutrumpės ir taps aiškesnis paciento kelias nuo šeimos gydytojo komandos iki gydytojo specialisto. Bus išvengta laboratorinių tyrimų dubliavimo, todėl bus sutaupytos lėšos.

Reorganizavus sveikatos priežiūros įstaigas, mažės valdymo ir ūkio išlaidos. Atsiras galimybė efektyviau valdyti ne tik žmogiškuosius išteklius, bet ir lėšų naudojimą. Bus sudarytos sąlygos medikų atlyginimų augimui, gerinti paslaugų kokybę, atsiras galimybė pritraukti daugiau ES ir kitų fondų lėšų, skirtų atnaujinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę, infrastruktūrą ir investuoti į žmogiškuosius išteklius, palaipsniui gerės sąlygos specialistų pritraukimui dirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, nes jauni specialistai labiau nori dirbti didesnėse sveikatos priežiūros įstaigose, aprūpintose moderniomis medicinos ir diagnostinėmis priemonėmis.

Dar 2022 m. rugpjūčio 19 d. ,,Kaišiadorių aidų“ Nr. 62 (9140) spausdintame straipsnyje ,,Ar sveikatos sistemos reforma pateisins Kaišiadorių gyventojų lūkesčius?“ Savivaldybė pažadėjo kaišiadoriečiams informuoti juos apie asmens sveikatos sistemos reformos pokyčius ir jau atliktus darbus.

Siekiant įvertinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos inicijuojamos sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformos naujus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybės reikalavimus, Kaišiadorių rajono savivaldybės mero potvarkiu 2023 m. buvo sudaryta darbo grupė, kurios tikslas buvo suformuluoti Kaišiadorių rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo optimizavimo strategiją pokyčiams užtikrinti, kad būtų garantuotas kokybiškų ir saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tęstinumas ir prieinamumas visiems Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams.

Rengdama minėtą strategiją, darbo grupė įvertino faktinius (2022 m.) ir prognozuojamus (2030 m.) Kaišiadorių rajono savivaldybė gyventojų (prisirašiusių prie PAASPĮ) demografinius pokyčius, ambulatorinių, įskaitant dienos paslaugas, ir stacionarinių atitinkamo profilio aktyviojo gydymo paslaugų apimtis, šių paslaugų vartojimo, atsižvelgiant į demografinius rodiklius ir senėjančios visuomenės poreikius, prognozes iki 2030 m. savivaldybės lygiu bei šeimos gydytojų, gydytojų specialistų poreikio prognozę ir sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų atitiktis reformai. Taip pat vadovavosi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu Regioniniu bendradarbiavimo modeliu pagrįstu asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo veiksmų planu.

Darbo grupė, atlikusi sveikatos priežiūros paslaugų analizę ir atsižvelgdama į ilgalaikes perspektyvas, balsų dauguma pasisakė už Sveikatos  centro kūrimą struktūrinės pertvarkos būdu (už struktūrinę pertvarką balsavo 6 Darbo grupės ir už funkcinį bendradarbiavimą sutarčių pagrindu – 3 Darbo grupės nariai) ir pateikė rekomendaciją Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai teikti sprendimo projektą dėl  Kaišiadorių  rajono savivaldybėje sveikatos centro steigimo mišriu struktūriniu–funkciniu būdu:

  • struktūriniu būdu, kai sveikatos apsaugos ministro sveikatos centrui nustatyto sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir kitos sveikatos centrui priskirtos sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas) teikiamos viename juridiniame asmenyje,  dalyvaujant: VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centrui, VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centrui, VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centrui, VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centrui, VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centrui, VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centrui ir VšĮ Kaišiadorių ligoninei;
  • funkcinio bendradarbiavimo būdu, t. y. bendradarbiavimo sutarčių pagrindu, kai sveikatos apsaugos ministro sveikatos centrui nustatyto sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir kitos sveikatos centrui priskirtos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos struktūriniu pagrindu įsteigtame sveikatos centre su atskirais juridiniais asmenimis, išreiškusiais sutikimą dalyvauti sveikatos centro veikloje, pasirašant bendradarbiavimo sutartis, dalyvauja: BĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Moters sveikatos centras; UAB Kaišiadorių šeimos medicinos centras; MB „Ivadentus“ ir MB A. Gimžauskienės odontologijos kabinetas.

Struktūrinis bendradarbiavimas – kai visos sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas) teikiamos viename juridiniame asmenyje – Sveikatos centre. Veikiant pagal savivaldybei siūlomą struktūrinės reformos modelį, visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos būtų sujungtos į vieną juridinį vienetą – Sveikatos centrą.

Savivaldybė ne tik neuždarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, bet ir nekeis jų išsidėstymo savivaldybės teritorijoje. Kiekvienas kaišiadorietis gaus pirminės asmens sveikatos priežiūros ir odontologijos paslaugas toje įstaigoje, prie kurios yra prisirašęs. Bus siekiama, kad įstaigos būtų pasirengusios lanksčiai reaguoti į iškilusius iššūkius ir grėsmes bei besikeičiantį vienokių ar kitokių paslaugų poreikį. Prioritetas ir toliau išlieka pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, šeimos gydytojo komandos paslaugos bei ambulatorinių slaugos paslaugų teikimo paciento namuose plėtimas ir tobulinimas, šių paslaugų prieinamumo bei kokybės užtikrinimas.

Savivaldybės siekis yra išlaikyti ligoninės teikiamas paslaugas gyventojams, ypač terapinį vidaus ligų skyrių, todėl į Sveikatos centrą privalo integruotis ir Kaišiadorių ligoninė.

Funkcinis bendradarbiavimas – kai sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos kaip ir dabar skirtinguose juridiniuose asmenyse bendradarbiavimo sutarties pagrindu.

Savivaldai ir įstaigoms yra paliekama teisė nieko nekeisti, tai yra nepertvarkyti įstaigų tinklo, nevykdyti pokyčių, tačiau mažai monoprofilinei Kaišiadorių rajono ligoninei ar pirminės sveikatos priežiūros centrui, turinčiam prisirašiusiųjų pacientų skaičių vos per  tūkstantį, tai būtų pasirašytas nuosprendis, nes mažos įstaigos pačios vienos negebėtų prisitaikyti prie kylančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų standartų bei pritraukti europinių investicijų ir modernizuotis bei konkuruoti paslaugų sferoje su gretimose savivaldybėse besikuriančiais sveikatos centrais ir daugiaprofilinėmis ligoninėmis ir prarastų pacientus. Jeigu nėra pacientų, tai reiškia nesuteikti paslaugų ir nieko neuždirbi.

Kaišiadorių rajono savivaldybė rugsėjo mėn. organizavo visų savivaldybėje veiklą vykdančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pasitarimą, siekdama išsiaiškinti, kokius pokyčius paslaugų gerinimo, eilių mažinimo srityje siektų įgyvendinti pačios įstaigos. Visų pirminės sveikatos priežiūros centrų vadovai išreiškė savo poziciją dalyvauti sveikatos centro veikloje funkcinio bendradarbiavimo pagrindu. Taip pat Kaišiadorių r. savivaldybės vicemeras T. Vaicekauskas ir savivaldybės gydytoja lankėsi visose įstaigose, susitiko su darbuotojais, norėdami tiesiogiai išgirsti jų lūkesčius ir nuogąstavimus  dėl artėjančios pertvarkos. Visos įstaigos nori išlikti savarankiškomis, pačios spręsti finansų valdymo ir paslaugų organizavimo bei teikimo klausimus.

Kaišiadorių r. savivaldybė išgirdo jų poziciją, tačiau išgirdo ir viešai išsakytą buvusio sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos nuomonę, kad funkcinis bendradarbiavimas – tai nėra reforma, tai papildomi administraciniai kaštai, pasirašinėjant bendradarbiavimo sutartis, tačiau pokyčių nėra tik reformos imitacija.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos skeptikai jau nustojo gąsdinti,  kad  bus uždarytos ligoninės rajonuose, bet šiuo metu aiškinama, kad šeimos gydytojo institucija bus sunaikinta, šeimos gydytojai ir slaugytojos nuogąstauja, kad jie bus pasitelkiami dirbti į ligonines, tuo atveju, jeigu pritrūktų ten dirbančio personalo, kad  rajonuose, sukūrus vadinamuosius sveikatos centrus, bus apribota tiek paciento, tiek mediko teisė nusiųsti pacientus tam specialistui, kuriam tą padaryti būtų geriausia.

Norime nuraminti pacientus, kad SAM ir Kaišiadorių r. savivaldybės pozicija nesikeičia, ir po sveikatos tinklo pertvarkos pacientas kaip turėjo, taip ir turės teisę rinktis gydymo įstaigą ir specialistą, su kuriuo norės pasikonsultuoti savo sveikatos klausimais, tačiau vienas iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos siekių yra kelti savivaldybės gydymo įstaigose dirbančių gydytojų specialistų kvalifikaciją, pritraukti naujų specialistų, modernizuoti įrangą, plėsti paslaugų apimtis, kad, įgyvendinus pokyčius, žmonės gautų daugiau ir įvairesnių ambulatorinių paslaugų savo savivaldybėse, dėl sunkių ligų būtų greičiau patenkama pas gydytojus specialistus, o dėl sunkiausių ligų greičiau ir patogiau patektų į regioninius centrus.

Prie Kaišiadorių r. pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – PAASPĮ) prisirašę gyventojai 68 proc. visų paslaugų gauna savo savivaldybėje, 31 proc. paslaugų – savivaldybėse, kurios nesiriboja su Kaišiadorių r. savivaldybe (25 proc. vyksta į regiono centrą – Kauno m. PAASPĮ, 4 proc. – į Vilniaus m., 2 proc. – į Elektrėnus). Asmens sveikatos tinklo pertvarkos tikslas yra užtikrinti, kad sutrumpėtų paciento kelias nuo šeimos gydytojo iki gydytojo specialisto (konsultanto), ir pasiekti, kad 80 proc. asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientas gautų arčiau savo gyvenamosios vietos savo savivaldybėje.

Didžiausią bazinį paslaugų krepšelį savivaldybės turės užtikrinti savo savivaldybės sveikatos centre. Valstybinės ligonių kasos (VLK) duomenimis, prognozuojamas paslaugų kiekio padidėjimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje iki 2030 m. sudarys 20 proc. Būtų netiesa, jeigu sakytume, kad po asmens sveikatos priežiūros tinklo pertvarkos, kuri turėtų būti užbaigta iki 2025 m. rugpjūčio 1 d., situacija staigiai pasikeis. Kaip žinome, paruošti gydytoją ar slaugytoją užtrunka ne vienerius metus, be to savivaldybės konkuruoja tarpusavyje, bandydamos persivilioti trūkstamus specialistus, todėl žmogiškieji ištekliai buvo, yra, bet tikėkimės nebus pagrindinė priežastis, kodėl pacientai laiku negauna reikiamų paslaugų.

Puikiai matome skirtumą, kai ES fondų lėšomis buvo renovuotos asmens sveikatos įstaigų patalpos, įsigyta modernios medicininės įrangos, gydytojams atsirado galimybė stažuotis užsienyje. Bandoma įrodyti, kad kartu su reforma atkeliaujančios ES  fondų 1 832534,00 Eur lėšos, iš kurių 1199973 Eur kaip tik ir tektų šeimos gydytojo komandos darbo sąlygoms gerinti ir įstaigų infrastruktūrai modernizuoti, liftams įrengti, kad neįgalieji oriai galėtų patekti pas savo šeimos gydytoją ar odontologą, yra nereikšmingos. Iš savivaldybei skiriamų papildomų lėšų numatyta pritraukti daugiau specialistų į šeimos gydytojų komandas: slaugytojų, akušerių, slaugytojų padėjėjų, socialinių darbuotojų, kineziterapeutų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų. Jie ne tik teiks savarankiškas ambulatorines paslaugas pagal savo kompetenciją, bet ir galės vykdyti atvejo vadybos funkcijas. Tai leis palengvinti šeimos gydytojams tenkantį krūvį, dalį jų atsakomybių perduodant kitiems komandos nariams. Šeimos gydytojas daugiau laiko galės skirti pacientui, todėl mažės patekimo pas šeimos gydytoją eilės ir trumpės patekimo vizitui laikas. Štai jums ir dar viena nauda pacientui. Kaip matome, instrumentai šeimos gydytojams yra kuriami ir reikės tik profesionaliai jais naudotis, kad nebūtų taupoma paciento sąskaita, nepaskiriant jam privalomų tyrimų.

Siekiame užtikrinti, kad Skubios pagalbos ir priėmimo skyriaus paslaugos atitiktų naujausius teisės aktų reikalavimus, todėl planuotume šių patalpų rekonstrukcijos ir statybos darbus, aprūpinant skyrių būtinomis priemonėmis ir įranga. Kaišiadorių ligoninė siekia ne tiktai išlaikyti ligoninės teikiamas paslaugas, bet jas ir stiprinti bei pradėti teikti naujas paslaugas. Jau dabar ligoninėje atliekamos pirmosios artroskopinės operacijos ir pacientams nereikia dėl to vykti į Kauną. Taip pat svarstomos naujos įrangos įsigijimo galimybės, planuojama įsteigti 8 naujus gydytojų specialistų etatus. Atsižvelgiant į prioritetines paslaugų kryptis ir gyventojų ligotumo statistines tendencijas bei siekiant paslaugų kokybės gerinimo, planuojama ambulatorinių paslaugų plėtra, plečiant paslaugų spektrą ir didinant paslaugų apimtis traumatologijos, gastroenterologijos, kardiologijos, chirurgijos srityse. Planuojama pritraukti naujų gydytojų specialistų: gydytoją gastroenterologą, gydytoją pilvo chirurgą, burnos chirurgijos gydytoją (odontologą), gydytoją kraujagyslių chirurgą, gydytoją kardiologą, gydytoją otorinolaringologą, gydytoją ortopedą–traumatologą, gydytoją pulmonologą, gydytoją radiologą ir pradėti daryti dienos chirurgijos operacijas pacientams, kurių būklė nesudėtinga.

Siekdami, kad nenukentėtų aktyvaus gydymo vaikų, chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos stacionarinės paslaugos, planuojame jų teikimą užtikrinti bendradarbiavimo sutarčių pagrindu su Kauno regiono  (Kauno klinikų, Jonavos) ligoninėmis ar Elektrėnų ligonine.

Sveikatos centro modeliu keičiama organizacinė kultūra ir diegiamas modernus valdymas, todėl čia ypatingą vaidmenį atlieka Savivaldybės tarybos sprendimas steigti sveikatos centrą ir vietinė lyderystė  burti savivaldybės gydymo įstaigas, siekiant geresnės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės savivaldybės gyventojams.

Papildomai planuojame surengti apskrito stalo diskusiją, kurioje dar kartą diskutuosime apie reformos poveikį pacientams, medikams ir įstaigų vadovams. Pakartotinai kalbėsime apie galimybes ir galimas rizikas.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.