Tęsiasi Krasnasiolkos ir Paparčių kaimų gyventojų apklausa dėl Krasnasiolkos kaimo teritorijos ribos panaikinimo ir prijungimo prie Paparčių kaimo

Papildydami informaciją apie vykstančią apklausą dėl Krasnasiolkos kaimo teritorijos ribų panaikinimo ir prijungimo prie Paparčių kaimo teritorijos pagal parengtą Kaišiadorių rajono Paparčių seniūnijos Paparčių kaimo teritorijos ribos nustatymo planą ir Paparčių kaimo pavadinimo teritorijai suteikimo, Kaišiadorių rajono savivaldybė informuoja, kad apklausa vykdoma atsižvelgiant į Kaišiadorių r. sav. istorinės atminties įamžinimo komisijos rekomendaciją: „Komisijos sprendimas motyvuojamas vertinant vietos gyventojų pilietinės valios išraišką, taip pat atsižvelgiant į vietovės istorinę atmintį. Iki XIX a. vid. kaimas priklausė Paparčių dvarui. 1864 m. uždarius Paparčių dominikonų vienuolyną, jo žemėse 1866 m. įkurtas Krasnasiolkos kaimas, į kurį buvo atkelti rusai. 1934 m. balandį kaime, A. Rutkausko pirtyje, įvyko pirmasis Paparčių pogrindinės komunistinės kuopelės susirinkimas. Tada į komunistų partiją buvo priimti J. Nikitinas, M. Murnikovas ir kt. Vėliau kuopelė išaugo iki keliolikos narių, kurie Paparčių apylinkėse platindavo komunistinius atsišaukimus, keldavo raudonas vėliavas. 1937 m. buvo 11 šeimų, 93 gyventojai – visi rusai. 1939 m. kaime įsikūrė pogrindinė komjaunimo kuopelė. Jai priklausė N. Rutkauskas, A. ir M. Murnikovos ir kt. Dauguma šių kuopelių narių 1940–1941 m. buvo kviečiami dirbti partinį darbą Trakuose, Kaišiadoryse ir kitur. Pvz., J. Nikitinas (gimęs 1910 m.) buvo paskirtas Žaslių milicijos viršininku, vėliau, Antrojo pasaulinio karo metais, buvo sovietinių partizanų būryje, po karo dirbo partinį darbą. J. Murnikovas (gimęs 1909 m.) nuo 1938 m. buvo komunistų partijos narys. 1940–1941 m. dirbo milicijos organuose. Atsižvelgiant į tai, nepaisant to, jog atsidaro dar XIX a. carinės Rusijos užkariavimo metu, Krasnasiolkos kaimo pavadinimas ištisą laikotarpį buvo susijęs su priešiškos valstybės okupacinėmis struktūromis, dėl šios priežasties gyventojų kreipimasis yra pagrįstas noru kaimo tapatybę kurti atspindint krašto istoriją iki XIX a. vid. Kaimas yra šalia Paparčių gyvenvietės, todėl tiek administraciniu, tiek istoriniu požiūriu būtų teisingas sprendimas jį prijungti prie Paparčių. Taip pat pažymima, kad kaip tik šiuo metu rengiamas gyvenamųjų vietovių keitimo planas, į kurio sprendinius galima įtraukti ir minimą pakeitimą.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, Kaišiadorių r. sav. administracijai rekomenduojame atsižvelgti į gyventojos kreipimąsi bei pradėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarime Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų 1994 m. liepos 19 d. įstatyme Nr. I-558 numatytas pakeitimo procedūras, įgyvendinti teisės aktuose numatytą tvarką – organizuoti apklausas.“

Kviečiame Krasnasiolkos ir Paparčių kaimų gyventojus dalyvauti apklausoje.

Apklausos klausimas – „Pritariu (nepritariu), kad Krasnasiolkos kaimo teritorijos ribos būtų panaikintos ir prijungtos prie Paparčių kaimo teritorijos pagal parengtą Kaišiadorių rajono Paparčių seniūnijos Paparčių kaimo teritorijos ribos nustatymo planą ir teritorijai suteiktas Paparčių kaimo pavadinimas“.

Apklausos teritorija – Kaišiadorių rajono savivaldybės Paparčių seniūnijos Krasnasiolkos ir Paparčių kaimai.

Apklausos būdas – tiesioginis vietos gyventojų nuomonės įrašymas į Gyventojų apklausos dėl gyvenamosios vietovės ribų nustatymo ar panaikinimo lapą.

Apklausos trukmė – nuo 2023 m. liepos 3 d. iki 2023 m. rugpjūčio 3 d.

Apklausos laikas – nuo 8.00 val. iki 17.00 val. pirmadieniais–ketvirtadieniais ir nuo 8.00 val. iki 15.45 val. penktadieniais. Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Apklausos vieta – Paparčių seniūnijos administracinės patalpos, Kaišiadorių r. sav., Paparčių k., Paparčių g. 25.

KVIEČIAME GYVENTOJUS AKTYVIAI DALYVAUTI APKLAUSOJE, KURI VYKS PAPARČIŲ SENIŪNIJOS PATALPOSE, IR PAREIKŠTI SAVO NUOMONĘ (PRITARIU ARBA NEPRITARIU) DĖL APKLAUSOS LAPE NURODYTO KLAUSIMO.

Dėl papildomos  informacijos galite kreiptis į Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasias specialistes Sonatą Jonikavičienę tel. 8 647 07 969 arba Laurą Slaninaitę tel. 8 602 15 174.