Uždraudžiama vykdyti skrydžius virš Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės

Vadovaujantis Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 4R-17 „Dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 10.1 papunkčiu ir atsižvelgiant į AB „Lietuvos energija“ 2015 m. spalio 3 d. raštą Nr. SD-1132 „Dėl bepiločių orlaivių skraidymo zonų ribojimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Uždrausti skrydžius bepiločiais orlaiviais oro erdvėje virš Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijos:

1.1. žemės sklypo, esančio adresu: Vaiguvos k. 1, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., unikalus Nr. 4400-2271-0461.

1.2. žemės sklypo, esančio adresu: Vaiguvos k. 2, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., unikalus Nr. 4400-2270-9895;

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija

Naujienos iš interneto