VERT įpareigojo ESO grąžinti vartotojams nepagrįstai iš jų gautus mokėjimus

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) grąžinti vartotojams iš jų nepagrįstai gautus 157 728,23 Eur mokėjimus už II elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos paslaugą, kuri neatitiko nustatytų reikalavimų.

Atlikus patikrinimą, nustatyta, jog 46 ESO objektuose vartotojams, kuriems turėjo būti teikiama II patikimumo kategorijos paslauga, ši paslauga nebuvo užtikrinta, tačiau bendrovė gavo periodinius vartotojų mokėjimus už paslaugą, kuri faktiškai neatitiko nustatytų reikalavimų.

II elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija užtikrinama vartotojus aprūpinant elektros energija iš dviejų elektros energijos šaltinių atskiromis elektros linijomis; nutrūkus elektros energijos persiuntimui, aprūpinimas elektros energija turi būti atkurtas nors iš vieno elektros energijos šaltinio ne vėliau kaip per 2,5 valandas. VERT identifikavo, jog 46 atvejais ESO vartotojams techniškai neužtikrino II patikimumo kategorijos, sumontavo tik vieną transformatorių, nutiesta tik viena elektros linija, buvo atjungtas vienas iš įrengtų transformatorių, atjungtas vienas maitinantis kabelis ir pan.

Taip pat vis dar yra objektų, kurių atžvilgiu neištaisyti pažeidimai, jiems nepagrįstai buvo taikomas reikalavimas mokėti II patikimumo kategorijos dedamąją.

VERT, įvertinusi visas aplinkybes, nutarė:

  • Įpareigoti ESO per vienerius metus nuo šio nutarimo priėmimo datos grąžinti iš vartotojų, kurių objektuose buvo nustatyti II elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos paslaugos teikimo techninių sąlygų pažeidimai, nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d nepagrįstai gautus 157 728,23 Eur periodinius mokėjimus.
  • Įpareigoti ESO iki 2021 m. birželio 30 d. UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose užtikrinti elektros energijos tiekimą iš dviejų elektros energijos šaltinių atskiromis elektros linijomis.
  • Įpareigoti ESO netaikyti II patikimumo kategorijos dedamosios kainos UAB „Vilniaus vandenys“ objektams, o jeigu patikimumo dedamoji buvo taikoma, ESO per vienerius metus turėtų grąžinti UAB „Vilniaus vandenys“ nuo 2019 m. rugsėjo 30 d. iki šio sprendimo priėmimo datos gautus mokėjimus.
  • Įpareigoti ESO netaikyti II patikimumo kategorijos dedamosios VŠĮ Joniškio ligoninės, UAB „Departus“, VŠĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės objektams, UAB „Vilniaus vandenys“, kol bus pašalinti nurodymais užfiksuoti pažeidimai, o jeigu patikimumo dedamoji buvo taikoma – įpareigoti ESO per vienerius metus grąžinti gautus mokėjimus už paslaugą.

ESO privalo informuoti VERT per 15 darbo dienų nuo visiško įpareigojimų įvykdymo.