Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriuje – galimybės įgyti žinių Lietuvoje ir užsienyje

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyrius, siekdamas tobulinti moksleivių profesines kompetencijas ir įgūdžius, kurių šiuo metu labiausiai reikia verslui, suteikia galimybę savo mokiniams tobulėti ES šalių verslo įmonėse, o mokytojams – užsienio mokymo įstaigose. Šias galimybes suteikia aktyvus mokyklos dalyvavimas Erasmus + programoje, kurią Lietuvoje administruoja švietimo mainų paramos fondas remiant Europos Komisijai.

2023/2024 mokslo metais dalyvaudami Erasmus+ projekte Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000121618 įvairių profesijų moksleiviai, absolventai bei mokymo specialistai patobulino profesines, technologines, vadybines kompetencijas, užsienio kalbos įgūdžius, o užsienio inovacijas pritaikė ir perkelė į ugdymo(si) procesą. Mokymo specialistai savo kvalifikaciją kėlė Prancūzijoje, Portugalijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje ir Graikijoje, o moksleiviai atliko praktiką Italijos, Maltos ir Jungtinės Karalystės verslo įmonėse.

Mokymo specialistų, profesijos moksleivių ir absolventų įgyti įgūdžiai bei patobulintos profesinės kompetencijos buvo pripažintos kiekvienam išduodant Europass mobilumo dokumentus.

2024/2025 mokslo metus Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyrius pasitinka su nauju Erasmus+ projektu Nr. 2024-1-LT01-KA121-VET-000205005, kuris suteiks galimybes mokymo specialistams bei profesijos moksleiviams toliau kelti savo profesines kvalifikacijas užsienyje, įgyti naujų profesinių žinių ir įgūdžių.

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyrius siekia tapti modernia, atitinkančia dabarties pasaulio visuomenės poreikius, nuolat besimokančia bei kaitai atvira įstaiga ir kviečia mokytis įvairių profesijų bei pasinaudoti galimybėmis mokymosi metu atlikti praktikas ir įgyti žinių užsienio verslo įmonėse.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.