27-asis Laisvės pavasaris Žasliuose

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Žasliuose buvo tikrai šventiška. Ji prasidėjo šv. Mišiomis šv. Jurgio bažnyčioje, kur dalyvavo ne tik vietos gyventojai, bet ir Kunigaikščio Vaidoto mechanizuoto pėstininkų bataliono kariai iš Ruklos, Žaslių valsčiuje žuvusių ar nužudytų partizanų giminės, rajono savivaldybės vicemeras Algimantas Janavičius, Žaslių seniūnas Mindaugas Nasevičius, atvykę svečiai iš Kaišiadorių.

27-asis Laisvės pavasaris Žasliuose (1)

Po šv. Mišių, karių vedami, žmonės rikiavosi į koloną ir keliavo į miestelio aikštę. Ši aikštė mena kraupius pokario laikus, kai iš įvairių Žaslių valsčiaus vietų buvo atvežami nukankintų partizanų kūnai ir numetami čia priešais tuometę „liaudies gynėjų“ būstinę. Gyvais prisiminimais apie to meto laikotarpį pasidalino buvusi tremtinė, žuvusių partizanų Edvardo ir Stepono Kavaliauskų sesuo Birutė Kavaliauskaitė Jacinavičienė.

Toliau žmonių kolona traukė į Kliuko pušynėlį prie Statkūniškių ežero. Čia vyko minėjimas. Žaslių seniūnas Mindaugas Nasevičius susirinkusiems papasakojo, jog šioje vietoje buvo atvežami ir užkasami partizanų palaikai. Laisvės kovotojų artimieji Kliuko pušynėlyje pastatė tris kryžius, kurie primena apie nužudytus ir šioje vietoje užkastus partizanus. Prie visų trijų kryžių buvo uždegtos žvakelės, padėtos gėlių puokštės. Perskaitytos žuvusiųjų už Lietuvos laisvę Žaslių valsčiuje pavardės, tylos minute pagerbtas aukų atminimas, iššautos salvės. Sugiedota „Tautiška giesmė“.

27-asis Laisvės pavasaris Žasliuose (2)

Pasibaigus minėjimui, žmonės dainavo partizanų dainas, kurias gražiai akordeono garsams pritariant užvesdavo Žaslių bažnyčios vargonininkė Asta Šimonienė ir jos choro nariai. Iš Kliuko pušynėlio vėl darnia eisena visi keliavo į Žaslių kultūros centrą. Čia susirinkusius šventės dalyvius su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena pasveikino Kaišiadorių rajono savivaldybės vicemeras Algimantas Janavičius. Gražią programėlę parodė Žaslių lopšelio – darželio „Žaliasis klevelis“ ugdytiniai, koncertavo Kunigaikščio Vaidoto mechanizuoto pėstininkų bataliono kariai. Kultūros centro fojė vyko bataliono ginklų pristatymas, Žaslių aikštėje stovėjo šarvuočiai. Po koncerto kariai buvo vaišinami žaslietišku kugeliu, o  žmonės būrėsi į agapę, kur vaišinosi, bendravo, dainavo. Šventiška nuotaika žasliečius lydėjo visą dieną.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Naujienos iš interneto