Afrikinis kiaulių maras vėl grįžta į Kaišiadorių rajoną

Lietuvoje įsivyravus karštiems orams, afrikinio kiaulių maro (AKM) rizika pasiekia aukščiausią lygį. 2019 m. jau nustatyti keturi kiaulių ūkiai, kuriuose patvirtintas AKM virusas. Pirmasis šiais metais AKM židinys nustatytas Šakių r., dar du židiniai – Marijampolės r. sav. ir ketvirtasis židinys – Prienų r. Šiuose ūkiuose buvo laikoma nuo 2 iki 52 kiaulių. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) ir Afrikinio kiaulių maro kompetencijos centro ekspertų duomenimis, AKM į ūkius, kuriuose šiemet patvirtinti ligos židiniai, pateko dėl biologinio saugumo reikalavimų pažeidimų.

2019-06-18 nustačius ketvirtąjį AKM židinį Prienų rajono Vangų kaime, dalis Kaišiadorių r. Kruonio seniūnijos pateko į apsaugos ir priežiūros zoną. Atliktas kiaulių laikymo vietų ir jose laikomų kiaulių faktinis surašymas.

VMVT specialistai dar kartą perspėja kiaulių laikytojus, kad vasaros metu yra ypač didelis pavojus AKM virusui plisti. Todėl laikytojai privalo nuolat griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimų ir saugoti savo auginamas kiaules nuo kontakto su pašaliniais asmenimis, kitais gyvūnais, nešerti kiaulių šviežiai nušienauta žole. Taip pat ir patiems einant į tvartą laikytis pagrindinių reikalavimų – pasikeisti avalynę, darbo drabužius, naudoti tik kiaulių šėrimui ir priežiūrai skirtą inventorių, laikytis asmeninės higienos. Būtina prisiminti, kad užkratą ant avalynės, drabužių ar įrankių į ūkį galima „parsinešti“ iš gretimų laukų ar miško.

Kiaulių laikytojai raginami realiai įvertinti savo galimybes užtikrinti biologinio saugumo reikalavimų laikymąsi ūkiuose. Jei žmonės neturi galimybių jų tinkamai laikytis, patariama nedelsti ir pasiskersti kiaules. Sveikų kiaulių mėsą laikytojai gali suvartoti savo reikmėms. Tuo tarpu nustačius AKM, kiaulės nugaišinamos, o jų mėsa sunaikinama, taigi nuostoliai daug didesni.

Jeigu, nepaisant didelės rizikos, planuojate pirkti kiaules, privalote laikytis šių reikalavimų:

  • įrengti kiaulių laikymo vietas taip, kad jos atitiktų Biologinio saugumo priemonių reikalavimus kiaulių laikymo vietose;
  • pateikti Kaišiadorių VMVT laisvos formos prašymą leisti laikyti kiaules, nurodant kiaulių laikytojo duomenis ir kiaulių laikymo vietos adresą, numatomų laikyti kiaulių skaičių ir paskirtį;
  • sudaryti sąlygas VMVT teritoriniam padaliniui atlikti kiaulių laikymo vietos atitikties Biologinio saugumo priemonių reikalavimams kiaulių laikymo vietose patikrinimą;
  • į kiaulių laikymo vietą atsivežti kiaules, tik gavus VMVT teritorinio padalinio raštišką leidimą.

Paršelius pirkti tik paženklintus, su veterinariniu pažymėjimu ir Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščiu.

Nevykdant bent vieno iš šių reikalavimų, bus taikomos administracinio poveikio priemonės teisės aktuose nustatyta tvarka.

Nereikėtų pamiršti, kad afrikinis kiaulių maras šiltuoju metų laiku dažniau nustatomas ir laukinėje faunoje. Gegužės mėnesį nustatyti du AKM atvejai gaišusių šernų mėginiuose. O birželio mėnesį vienas AKM atvejis nustatytas sumedžioto šerno mėginyje. AKM užsikrėtęs šernas sumedžiotas Palomenės seniūnijoje, Romato miške. Gaišę šernai rasti Kruonio ir Nemaitonių seniūnijos miškuose. Užkrėstos šernų gaišenos ir skerdena sunaikintos.

Kaišiadorių VMVT inf.