Ant stogų susikaupęs sniegas gali prišaukti nelaimę

Žiemos sezono metu ant pastatų stogų kaupiasi sniegas, formuojasi ledas bei vanduo ir padidėja laikančiųjų konstrukcijų apkrovos. Pastato konstrukcijų mechaninį atsparumą gali paveikti ir tirpstančio sniego vanduo. Užsikimšus ar užšalus lietvamzdžiams toks vanduo neturi kur nutekėti, bėga per karnizus, stoglovius, patenka ant sienų. Šąlant į sienų konstrukcijų plyšius patekęs vanduo jas ardo, nuo karnizų ir lietlovių susidaro varvekliai. Nors ne kiekvienas įtrūkimas kelia pavojų, tačiau mikroplyšiai, veikiami temperatūrų skirtumo didėja. Tuomet padidėja statinių galimų griūčių, žmonių sužalojimų rizika.

Siekiant išvengti galimų avarijų ir nelaimingų atsitikimų, reikia būtinai stebėti sniego storį, apledėjimus ir jų poveikį statiniams bei aplinkai. Susikaupęs sniegas, ledo varvekliai turi būti šalinami nuo statinių išorinių konstrukcijų. Nuo laiptelių, šaligatvių, takelių ir prieigų turi būti nuvalytas sniegas, pabarstyta smėliu. Tokiu būdu galima išvengti nelaimių ir skaudžių pasekmių.

Primename,  kad statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus reglamentuoja Statybos įstatymas ir kiti poįstatyminiai teisės aktai. Už statinių naudojimą ir techninę priežiūrą yra atsakingi statinių savininkai (naudotojai), kurie privalo laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus.

Savivaldybė ragina artimiausiu metu atlikti neeilinę statinių apžiūrą, atkreipiant ypatingą dėmesį į statinius su lengvomis konstrukcijomis ir senos statybos pastatus.

Būtina apžiūrėti ar nėra laikančiųjų konstrukcijų deformacijų, bei stogo dangos, lietvamzdžių ir latakų defektų. Pastebėjus defektus atlikti jų remonto ir išvalymo darbus, o nustačius konstrukcijų deformacijas, nedelsiant pašalinti jų atsiradimo priežastis ir imtis veiksmų, užtikrinančių saugų pastato naudojimą. Nustačius galimai avarinės būklės požymius būtina nedelsiant kreiptis į statinių ekspertus ar ekspertizės įmones, kurios gali atlikti statinių būklės tyrimus ir nustatyti, ar deformacijos kelia pavojų ir ar saugus pastato naudojimas bei pateikti rekomendacijas avarinės būklės likvidavimui.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.