Aptartos jaunimo politikos kryptis savivaldybėje

Kaišiadorių rajono savivaldybėje lankėsi Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktorius Vydūnas Trapinskas, Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistė Asta Tiškutė ir SADM Jaunimo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Lisauskaitė.

Svečiai susitiko su Kaišiadorių miesto savivaldybės vadovais: Savivaldybės meru Vyteniu Tomkumi, Administracijos direktoriumi Česlovu Neviera ir  jo pavaduotoju Tomu Vaicekausku, Savivaldybės mero patarėju Romualdu Kubiaku bei jaunimo reikalus kuruojančiais Savivaldybės administracijos darbuotojais ir aptarė pagrindines jaunimo politikos įgyvendinimo kryptis.

Daug dėmesio susitikimo metu buvo skirta projektui „Atrask save“, kurio metu niekur nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai grąžinami į švietimo sistemą ar darbo rinką. Šį projektą Kaišiadorių rajone vykdo Suaugusiųjų ir jaunimo mokykla.

Jaunimo reikalų departamento direktorius pasidžiaugė, kad jau artimiausiame Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus patvirtinta Jaunimo reikalų taryba, kurioje jaunimas kartu su savivaldybės atstovais galės spręsti visas jauniems žmonėms rūpimas problemas. Svečiai domėjosi savivaldybės vykdoma savižudybių prevencija, jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ veikla, jaunimo projektų finansavimu, Atviro jaunimo centro steigimu.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto