Apžiūrėti Kaišiadoryse vykstantys vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacijos darbai

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija kartu su UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2004-2013 metų laikotarpiu įgyvendino tris didelius aplinkosauginius tinklų plėtros projektus pagal kelis skirtingus finansavimo šaltinius. Šių projektų įgyvendinimo metu buvo pakloti nauji vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Kaišiadorių mieste, Gudienoje, Stasiūnuose, Kiemeliuose, Aviliuose ir Vladikiškėse. Bendras paklotų tinklų kilometrų skaičius: vandentiekio – 43,3 km ir buitinių nuotekų – 50,4 km. 3283 gyventojams suteikta galimybė prisijungti ir naudotis naujais vandentiekio tinklais, 3130 gyventojų – nuotekų tinklais. 2011 metais planuojant investicijas į vandentvarkos plėtrą, buvo atsižvelgta į Projekto vykdytojo UAB „Kaišiadorių vandenys“) ir Kaišiadorių rajono savivaldybės finansinį pajėgumą prisidėti prie projektų įgyvendinimo, todėl dalį būtinų investicijų teko nukelti į vėlesnį laikotarpį. Dar 2014 metų pabaigoje, baigiant kloti naujus inžinerinius tinklus Kaišiadorių mieste, dėl į projektus nepatekusių tinklų didelio avaringumo bei didelių eksploatacinių ir priežiūros kaštų teko skubiai ieškoti sprendimų minėtoms probleminėms vandentvarkos tinklo atkarpoms sutvarkyti. Kadangi visi šie tinklai jungėsi į miesto centrinius vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus, padidėjo esamų magistralinių tinklų apkrovimas ir ypač išryškėjo esamų tinklų avarinė būklė.

Vamzdyno skubus renovavimas buvo būtinas, nes, renovavus vamzdyną ir padidinant kolektorių hidraulinį pralaidumą (numatoma naudoti medžiaga turi geresnes hidraulinio pasipriešinimo ir šiurkštumo savybes), reikalinga padengti vamzdyną iš vidaus CIPP arba analogiška medžiaga, kuri sudaro tvirtą kevalą vamzdyno vidinėje dalyje. Toks kevalas stabilizuoja vamzdyno irimą, sustabdo infiltraciją lietaus vandens į buitinį nuotakyną bei prailgina tinklo tarnavimo laiką. Taip bus išvengta patvankos vamzdynuose.

Renovuojami vandentiekio vamzdynai pakloti 1972 m. Jie yra plieniniai, daug kur visiškai neizoliuoti, surūdiję, sandūros užsandarintos virvės-cemento mišiniu (tuo metu buvo naudojamas toks sandarinimo būdas). Dėl to per metus tokiame vamzdyne įvykdavo 30–35 avarijos, o trūkus nuotekų vamzdynui, teršiama aplinka.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija gavo iš UAB „Kaišiadorių vandenys“ prašymą su įgaliojimu vykdyti viešuosius pirkimus. 2015 m. gegužės mėnesį pradėtos pirkimų procedūros. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2015-08-28 pakartotinai kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl finansavimo skyrimo vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijai Kaišiadorių mieste. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugsėjo 10 d. pritarė garantijos suteikimui UAB „Kaišiadorių vandenys“. Bendrovė įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose, Žasliuose)“.
2015 m. rugpjūčio 14 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kaišiadorių vandenys“ su supaprastintą atvirą konkursą laimėjusiu rangovu UAB „Irdaiva“ ir jungtinės veiklos partneriai UAB „KRS“ ir UAB „Požeminės linijos“ pasirašė trišalę sutartį, kurios vertė – 1 979 940 Eur (be PVM). Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu skyrė 300 000 eurų paskolą šiam projektui įgyvendinti.

Tinklų renovacijos darbų apžiūroje kartu su Savivaldybės meru Vyteniu Tomkumi ir Administracijos direktoriumi Česlovu Neviera dalyvavo Savivaldybės mero patarėja Vaida Babeckienė, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Sigutė Bliujienė, UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktorius Skirmantas Agurkis, vyriausiasis inžinierius Algimantas Masikonis bei UAB „KRS“ statybos vadovas Mindaugas Valiūnas ir UAB „Požeminės linijos“ direktoriaus pavaduotojas Darius Gražys, žiniasklaidos atstovai.
Apžiūreti Kaišiadorių miesto Gedimino gatvėje šalia UAB „Kaišiadorių vandenys“ teritorijos atliekami nuotekų tinklų renovacijos darbai, buvo demonstruojama kaip į renovuojamą vamzdį įtraukiama ir išpučiama epoksidinėse dervose išmirkyto audinio „rankovė”, kuri po dervų polimerizacijos sukietėja ir eksploatuojama kaip naujas vamzdis. Renovuoti buvo pasirinktos pačios avaringiausios pastaraisiais metais trasos. Kaip darbų apžiūros metu pabrėžė darbus atliekantys rangovai, renovuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus buvo išties būtina, nes vėliau, pablogėjus tinklų būklei, renovacijos darbai kainuotų dar daugiau.

Taip pat bandoma pasinaudoti galimybe gauti ES lėšų pagal 2007–2013 m. finansavimo sąlygas. Pareiškėjas, teikiantis paraišką finansavimui gauti, turi prisidėti nuosavomis lėšomis. Pagal finansavimo sąlygų aprašą pareiškėjo nuosavų lėšų indėlis turi būti ne mažesnis nei 5% nuo tinkamų finansuoti išlaidų. 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiu įgyvendinant vandens ir nuotekų tinklų renovavimo projektus, reikės prisidėti 50 proc. Atlikus darbus savo lėšomis, numatoma, jog kompensavimo būdu bus galima sugrąžinti pinigus iš praėjusio finansinės paramos laikotarpio sutaupytų lėšų. Kaišiadorių mieste bus renovuota 4,5 km nuotekų ir 5,3 km vandentiekio tinklų.

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija

Naujienos iš interneto