Ar žinojote, ką šifruoja visi asmens kodo skaitmenys?

Po Nepriklausomybės paskelbimo, atsirado būtinybė spręsti klausimus, susijusius su pilietybe, imigracija ir kitus, tarp kurių ir dokumentų išdavimo. Atsižvelgiant į valstybės poreikį turėti tikslius duomenis apie gyventojų sudėtį, jų teritorinį pasiskirstymą, pokyčius, naujų pasų išdavimo informaciją, buvo nutarta steigti Lietuvos Respublikos Gyventojų registrą.

Gyventojų registro specialistai, remdamiesi Skandinavijos ir kitų Baltijos šalių patirtimi, sukūrė sistemą, kuria vadovaujantis sudaromi asmens kodai. Šis „Asmens kodas. Sudėtis ir struktūra“ standartas buvo patvirtintas 1991 m. gruodžio 20 d., o 1992 m. sausio 23 priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas, kuriuo įtvirtinta asmens kodo struktūra.

Tad ką gi reiškia asmens kode esantys skaitmenys ir kaip jis sudaromas?

Pirmasis skaitmuo – lytis ir gimimo šimtmetis;
Antrasis ir trečiasis – gimimo metų du paskutinieji skaitmenys;
Ketvirtasis ir penktasis – gimimo mėnesis;
Šeštasis ir septintasis – gimimo diena;
Aštuntasis, devintasis ir dešimtasis – gimusių tą pačią dieną įrašymo į registrą eiliškumas;
Vienuoliktasis – pirmųjų dešimties skaitmenų kontrolinis skaičius.