Automobilių pagalbos skambučiai padės avarijos atveju

Kelionė automobiliu laikoma viena nesaugiausių, todėl Europos Sąjungoje nutarta automobiliuose įdiegti automatines pagalbos iškvietos sistemas, kurios pačios praneštų apie eismo įvykį. Pagalbos signalus priims Bendrojo pagalbos centro darbuotojai ir išsiųs skubios pagalbos tarnybas į nelaimės vietą. Įvykus didelei avarijai, „eCall“ pagalbos iškvietos sistema automatiškai surinks Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 ir perduos pagalbos tarnyboms informaciją apie įvykį.

Europos Parlamentas sugriežtino duomenų apsaugos nuostatas ir užtikrino, kad automobiliai nebūtų nuolatos sekami. Sistema įsijungs tik susidūrimo metu arba kai blogai pasijutęs vairuotojas paspaus atitinkamą mygtuką. Signalas mobiliojo ryšio tinklais pasieks Bendrąjį pagalbos centrą, kuris iššifruos „eCall“ skambutyje esančias mašinos koordinates, jos degalų tipą, judėjimo kryptį, kurią ypač svarbu žinoti greitkeliuose ir tuneliuose.

„Bendrajame pagalbos centre jau baigti paskutinieji modernios pagalbos skambučių ir operatyvaus pagalbos tarnybų pajėgų valdymo informacinės sistemos diegimo ir testavimo darbai. Nuo 2018 m. kovo 31 d. automobilio pagalbos iškvietos sistema turės būti įmontuota visuose naujų modelių automobiliuose,“ – sako Bendrojo pagalbos centro atstovas Tadas Maroščikas.

Prognozuojama, kad sistema „eCall“ leis per pusę sutrumpinti reagavimo į nelaimę laiką kaimo vietovėse ir 40 proc. – mieste. Automobilio pagalbos iškvietos sistema bus naudinga ne tik kelių eismo saugai – ji leis sumažinti po eismo įvykių susidarančias spūstis ir antrinių eismo įvykių skaičių, kurie kyla dėl neapsaugotų eismo įvykių vietų.

Projektas „Bendrojo pagalbos centro regioninių padalinių aprūpinimas specializuota atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus, pagalbos tarnybų operatyvaus pajėgų valdymo technine ir programine įranga“, Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V-01-007, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto vykdytojai – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Bendrasis pagalbos centras.