Baigiama įgyvendinti Vietos bendruomenių 2013–2015 metų programa

Nuo 2012 metų visose Lietuvos savivaldybėse įgyvendinama Vietos bendruomenių savivaldos programa, kuria siekiama skatinti bendruomenes aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinat vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Programa  siekiama bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės su valstybės ir savivaldybių institucijomis, jų plėtros ir aktyvaus dalyvavimo socialinėje veikloje.

Vietos bendruomenės tarybos sudaromos iš pavienių bendruomenės narių, seniūnaičių, seniūnijose veikiančių bendruomeninių organizacijų bei religinių bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų. Vietos bendruomenių tarybų užduotis – suburti aktyviausius seniūnijos žmones į vieną didesnę organizaciją ir kartu spręsti socialinius, kultūrinius, aplinkos tvarkymo, švietėjiškos, bendruomeninės veiklos klausimus. Vietos bendruomenių steigimo iniciatyva kilo iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri jau treti metai skiria lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti. Šiais metais Kaišiadorių rajono savivaldybei buvo skirti 24589 eurai, kurie padalinti seniūnijų vietos bendruomenių taryboms pagal gyventojų  skaičių.

Tarybos šiemet nuveikė daug įdomių, svarbių darbų. Palomenės seniūnijos vietos bendruomenės tarybą sudaro aktyvūs palomeniečiai: mokytoja, kultūros darbuotoja, seniūnaičiai, bendruomenių nariai. Palomeniečiai šiemet nutarė jiems skirtas lėšas panaudoti  vaikų žaidimų aikštelei prie Palomenės pagrindinės mokyklos įrengti, prisidėti prie Palomenės parapijos 100-mečio minėjimo organizavimo, taip pat nupirktas video projektorius ir užuolaidos bei karnizai Zūbiškių bendruomenės namams.

Pravieniškių seniūnijos vietos bendruomenės tarybą sudaro 7 nariai: seniūnaičiai, asociacijų Pravieniškių I ir  II bendruomenių atstovės,  kultūros darbuotojos. Ši taryba už jai skirtas lėšas įsigijo garso aparatūrą renginiams organizuoti. Seniūnė pasakoja, kad išsirinkti tinkamos kokybės prekes padėjo jaunasis Jurgiškių kaimo gyventojas Saulius Bakanas, pargabenti iš Vilniaus geranoriškai padėjo Pravieniškių II kaimo bendruomenės pirmininkė Vaida Kubilienė. Nauja aparatūra ženkliai pagerina įvairių Pravieniškių seniūnijos renginių kokybę: tai ir rugpjūčio 23 d. įvykęs Baltijos kelio minėjimas, ir tradicinis sporto turnyras „Pravieniada 2015“.

Kaišiadorių mieste veikia dvi vietos bendruomenės tarybos. Kaišiadorių VBT sprendimu  Kaišiadorių miesto 44 bendruomenės nariai keliavo po Rusnę, Ventę ir kitas mažosios Lietuvos vietoves. Buvo surengta edukacinė kelionė miesto vaikams. Taip pat prie  Girelės g. 55 ir Girelės g. 43 namų esančios vaikų žaidimų aikštelės įrengti keturi lauko treniruokliai.

Kruonio VBT nuoširdžiai rūpinasi savo bendruomenių kultūriniais poreikiais: prisidėta prie Darsūniškio vartų 25-ųjų metinių minėjimo renginių organizavimo, skirta lėšų Vasaros uždarymo šventei Kruonyje, Rudens lygiadienio šventei prie Maisiejūnų piliakalnio, kūrybinei erdvei prie Kruonio gimnazijos įrengti, renginiams skirtoms palapinėms, stalams ir kt. reikalingiems daiktams įsigyti.

Gausi  septynių narių VBT veikia Nemaitonių seniūnijoje. Į VBT posėdžius susirenka žmonės iš Nemaitonių, Ringailių, Mičiūnų, Varkalių. Šiemet vienbalsiai buvo nutarta įsigyti multimedijos įrenginį – ekraną ir projektorių, kurie  vietos bendruomenės renginius padaro vaizdingesnius, taip pat  jie yra naudojami mokomuosiuose užsiėmimuose, šventėse ir kituose renginiuose.

Paparčių vietos bendruomenių tarybos lėšas šiemet buvo nuspręsta panaudoti sporto ir sveikatinimo veiklai: buvo nupirktas ir šalia seniūnijos krepšinio aikštelės pastatytas lauko treniruoklis, kuriuo mielai sportuoja ir vaikai, ir suaugusieji.

Sporto ir žaidimų įrenginiais praturtėjo ir Kaišiadorių apylinkės seniūnijos Pyplių kaimas: tvarkoma buvusi poilsio aikštelė prie tvenkinio, pritaikoma sportui ir poilsiui. Šiemet teritorija išlyginta ir apsėta žole, įrengtos dviejų vietų sūpynės, naujas krepšinio stovas, suremontuoti suoliukai.

Rumšiškių VBT  jai skirtus eurus paskirstė trims skirtingoms veiklos rūšims: bendruomeninės veiklos organizavimui – Joninių šventei Antakalnyje, viešųjų erdvių bei aplinkos kokybės gerinimui Karčiupio kaime – žoliapjovei įsigyti bei kultūrinei ir švietėjiškai veiklai Rumšiškių ir Dovainonių seniūnaitijose – garso aparatūrai ir informacinių technologijų įrenginiams.

Žiežmarių VBT šiemet nutarė pasirūpinti ne tik kultūriniais bendruomenės poreikiais, bet ir saugumu – nupirktos stebėjimo kameros su įrašymo įranga, montuojamos Žiežmariuose. Tradiciškai Žiežmarių VBT remia mėgėjų meno kolektyvus ir šiemet jiems bei visuomeninių organizacijų nariams dovanojo kelionę,  taip pat Vasaros šventėje gausiai susirinkusiai publikai dainavo Romas Dambrauskas.

Mėgėjų meno kolektyvų ir aktyviausių bendruomenės narių kelionę šiemet surengė ir Žiežmarių apylinkės vietos bendruomenės taryba – 45 aktyviausieji važiavo į Pamario kraštą. Ši vietos bendruomenės taryba skyrė lėšų krepšinio stovui su lenta ir lanku įrengti Vladikiškių k., prisidėjo prie Liutonių sporto šventės ir Rudens šventės Pakertuose; įrengti suoliukai Stasiūnų k., nupirkti suolai ir stalai Liutonių k. lauko renginiams.

Žaslių seniūnijos VBT sudaro gausus būrys – net 11 – aktyvių Žaslių seniūnijos gyventojų: seniūnaičių, bendruomenių pirmininkų ir narių, kultūros darbuotojų, mokytojų. Šios VBT iniciatyva pirmiausiai buvo skirta lėšų Bėgimui aplink Žaslių ežerą (prizams), taip pat Žaslių bažnyčios tvoros remontui (statybinėms medžiagoms), likusios lėšos proporcingai pagal gyventojų skaičių paskirstytos didžiosioms seniūnijos gyvenvietėms: Kapčiškių, Totoriškių ir Guronių kaimų kryžiams restauruoti, futbolo vartams Žaslių pagrindinės mokyklos stadione pastatyti, statybinėms medžiagoms Mikalaučiškių koplyčios grindų remontui įsigyti.

Vietos savivaldos 2013–2015 metų programa jau įgyvendinta. Tačiau Lietuvos Respublikos Seimas, pripažindamas vietos bendruomenių reikšmę stiprinant vietos savivaldą, 2016 metus paskelbė Vietos bendruomenių metais. Savivaldybėje yra sudaryta darbo grupė Vietos bendruomenių metų darbams ir renginiams organizuoti, kuri laukia visų bendruomenių – nuo kiemo bendruomenės iki asociacijos pasiūlymų (rašyti adresu rita.janusaityte@kaisiadorys.lt), kaip galėtume švęsti Vietos bendruomenių metus, kokius darbus kartu padaryti, kaip gražiau susidraugauti ir tapti tikromis bendruomenėmis, kad Kaišiadorių rajone būtų dar linksmiau, jaukiau ir šilčiau gyventi.

Rita Janušaitytė,
Kaišiadorių rajono savivaldybės vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programos koordinatorė

Naujienos iš interneto