Baigtas tarnybinis patikrinimas dėl iš Pravieniškių pasišalinusių nuteistųjų

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija atliko tarnybinį patikrinimą, aiškinantis aplinkybes dėl 2021 m. gegužės 14 dieną iš Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iojo sektoriaus pasišalinusių dviejų nuteistųjų. Patikrinimo metu, įvertinus laisvės atėmimo įstaigos pareigūnų ir darbuotojų veiksmus, dešimčiai pataisos pareigūnų buvo  įteikti pranešimai dėl galimo tarnybinio nusižengimo.

Atsižvelgus į tarnybinio patikrinimo rezultatus, pareigūnų tarnybos eigą, Komisija nustatė, jog 8 pataisos pareigūnai netinkamai vykdė tarnybines pareigas ir neatliko būtinųjų veiksmų, kuriuos turėjo ir galėjo atlikti įpareigoti teisės aktų. Komisija siūlo  aštuoniems Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos pareigūnams skirti nuobaudas. Septyniems pareigūnams siūloma skirti pastabas, ir vienam – tiesiogiai tame poste tarnybą vykdžiusiam pareigūnui – papeikimą.

Nuo 2021 m. liepos 15 d., Kalėjimų departamento direktoriui patvirtinus tarnybinio patikrinimo išvadą, Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos direktoriaus Dainiaus Sušinsko ir l.e. Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos direktoriaus pavaduotojo pareigas Sigito Sadonio nušalinimai nuo pareigų atšaukti ir pareigūnai grąžinami į tarnybą.

Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamentas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 17 straipsnio 8 dalimi, atlieka papildomą Dainiaus Sušinsko tikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Todėl vadovaujantis LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu D. Sušinskas toliau savo pareigų vykdyti negali. Jam siūlomos kitos pareigos, kurioms eiti nereikalingas darbas su slapta informacija.

Dainius Sušinskas, negalėdamas atlikti įstaigos vadovo funkcijų, nesinaudodamas įslaptinta informacija, gali būti perkeliamas į kitas pareigas, kurioms nenustatytas leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija reikalavimas, o jeigu nėra pareigų, į kurias šis asmuo galėtų būti perkeltas, arba jis su jomis nesutinka – nušalinamas nuo pareigų.

D. Sušinskas į kitas pareigas perkeliamas arba nušalinamas nuo pareigų Valstybės saugumo departamento tikrinimo terminui.