Baigtos Kruonio universalaus daugiafunkcinio centro statybos

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sudaryta Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros komisija pasirašė Kruonio universalaus daugiafunkcinio centro statybos užbaigimo aktą.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamo projekto „Kruonio universalaus daugiafunkcinio centro steigimas“ pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“ bendra vertė daugiau nei 535 tūkst. eurų.

Įgyvendinant projektą daugiafunkciniame centre įrengtos patalpos ikimokykliniam, priešmokykliniam ugdymui ir kultūrinei veiklai. Įsigyti baldai, vaizdo, kompiuterinė, buitinė technika, metodinės priemonės priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui, kultūrinei veiklai (molio žiedimo staklės, molio degimo krosnelė), sporto prekės (teniso stalas, treniruokliai ir kt.), muzikos instrumentai ir kita įranga (medienos tekinimo staklės, molbertai, paveikslų eksponavimo įranga, scenos apšvietimo, įgarsinimo įranga). Kaip sakė Administracijos direktorius Česlovas Neviera, Kruonio universaliame daugiafunkciniame centre dabar veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, logopedo kabinetas, bus organizuojama būrelių veikla, teikiamos neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugos ir veiks Kruonio kultūros centras. Šiomis paslaugomis galės naudotis ir aplinkinių kaimų (Kalvių, Darsūniškio, Vilūnų) gyventojai.

ib1fw62398

Kaišiadorių r. savivaldybės informacija

Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto