Baseinų visuomenės sveikatos saugos kontrolės reikalavimai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus specialistai informuoja, kad nuo 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos higienos norma HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, kuri nustato pagrindinius baseinų įrengimo ir priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Ši higienos norma privaloma fiziniams ir juridiniams asmenims, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, remontuojantiems, eksploatuojantiems statinius ir patalpas, kuriose įrengti baseinai, baseino paslaugų teikėjams.

Baseino paslaugų teikėjas privalo teikti tik saugias paslaugas ir turėti šiai veiklai išduotą leidimą-higienos pasą.

Statiniai ir patalpos, kuriuose įrengtas baseinas, juose esantys įrenginiai (įranga), turi būti saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.). Potencialiai pavojingose vietose turi būti apsauginiai įtaisai, įspėjamieji ženklai ar kitokios (pavyzdžiui, garso, šviesos) priemonės, ribojančios ar neleidžiančios prieiti prie pavojingų vietų ar įrenginių.

Baseino paslaugų teikimo patalpos turi būti išdėstytos taip, kad paslaugų vartotojas iš pradžių patektų į persirengimo patalpą, dušą, baseiną, grįždamas iš jo, – į dušą, persirengimo patalpą.

Persirengimo patalpoje (-ose) turi būti įrengtos vietos persirengti (suolai, kėdės ir pan.) ir drabužiams bei daiktams susidėti (spintelės, lentynos, kabliukai ir pan.).

Dušo patalpoje (-ose) dušai turi būti atskirti pertvaromis, juose įrengtos lentynos prausimosi priemonėms susidėti, kabliukai daiktams pasikabinti. Baseino, persirengimo, dušo, tualeto patalpų grindų, laiptų danga turi būti neslidi, tinkama valyti drėgnai, lygi (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų).

Baseino paslaugų teikėjas paslaugų vartotojui privalo suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus naudojimą, su paslauga susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes, saugaus vartotojų elgesio taisykles (informaciją apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, elgesį vandenyje ir šalia jo, paslaugų vartotojų sveikatos būkles, kurioms esant maudytis nerekomenduojama ir pan.), vidaus tvarkos taisykles. Informacija vartotojui turi būti suteikta prieš paslaugų vartotojui įsigyjant paslaugas (sudarant paslaugų teikimo sutartį). Baseino paslaugų teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos gerai paslaugų vartotojui matomoje paslaugų teikimo vietoje.

Informacija apie baseino vandens ir patalpos, kurioje įrengtas baseinas, temperatūrą turi būti pateikta viešai. Baseino vanduo turi būti skaidrus ir vandens temperatūra turėtų būti 25–32 °C, karšto vandens baseino vandens temperatūra – 36–40 °C, baseinų, skirtų atsivėsinti – ne didesnė nei 20 °C. Patalpoje, kurioje įrengtas baseinas, oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 26 °C ir ne aukštesnė kaip 32 °C, persirengimo patalpose, dušuose, tualetuose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 20 °C ir ne aukštesnė kaip 27 °C, santykinė oro drėgmė – nuo 35 proc. iki 65 proc., oro judėjimo greitis – 0,05–0,15 m/s.

Demonstracinis plaukimas baseinas

Prie baseino turi būti įspėjamieji ženklai, draudžiantys šokinėti į vandenį tose baseino vietose, kur baseino gylis mažesnis nei 1,8 m. Baseinuose turi būti ryškiai pažymėtos baseinų vietos, kur gylis didesnis nei 1 m.

Baseine esančios angos, į kurias gali būti įtrauktas paslaugų vartotojas ar jo kūno dalys, turi būti uždengtos apsauginėmis grotelėmis ar kitais apsauginiais įtaisais. Grotelių tarpai turi būti ne didesni nei 0,8 cm.

Persirengimo ir baseino patalpose paslaugų vartotojams gerai matomoje vietoje turi būti iškabinti ženklai, kviečiantys paslaugų vartotojus nusiprausti duše prieš naudojantis baseinu.

Paslaugų vartotojams gerai matomoje vietoje turi būti laikoma gelbėjimo įranga ir įmonės pirmosios pagalbos rinkinys.

Karštas vanduo turi būti nuolat tiekiamas į baseino, dušo patalpas, tualetuose įrengtas praustuves, persirengimo patalpą (-as) (jeigu joje (-se) įrengtos praustuvės).

Baseinuose, kurie neskirti plaukti (pvz., sūkurinės, karštosios, vėsinamosios vonios, kubilai ir pan.) ir skirti naudoti vieną kartą ar tam tikrą ribotą laiką (pvz., tam tikro renginio metu) tik vienam paslaugų vartotojui ar vienai paslaugų vartotojų grupei, kurią sieja susitarimas dėl naudojimosi baseinu vienu metu, gali būti neįrengiama baseino vandens apykaitos ir baseino vandens paruošimo (filtracijos, dezinfekcijos, koaguliacijos, pH reikšmės sureguliavimo) sistema. Tokio baseino vanduo, juo pasinaudojus paslaugų vartotojui ar paslaugų vartotojų grupei, išleidžiamas, baseinas išvalomas, dezinfekuojamas. Šviežio vandens baseinas pripildomas prieš kiekvienam paslaugų vartotojui ar paslaugų vartotojų grupei naudojantis baseinu.

Baseino patalpos, įranga, įrenginiai, inventorius turi būti švarūs, valomi paslaugų teikėjo nustatyta tvarka.

Ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi būti atliekamas geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. Papildomi vandens tyrimai atliekami, kai vandens tiekimo sistema pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos ar remonto, kai diagnozuojama susirgimų legionelioze.

Baseino vandens kokybės rodiklių reikšmių pakeitimai:

Vandenilio jonų koncentracija pH 7,2–7,8, jeigu baseino vanduo dezinfekuojamas chloro junginiais ir pH 7,2–8,0, jeigu baseino vanduo dezinfekuojamas bromo junginiais. Aktyvaus chloro liekanos nuo 1,0 iki 3,0 mg/l gėlo vandens baseinuose;  nuo 0,5 iki 3,0 mg/l; mineralinio vandens, skiesto gėlu vandeniu mineralinio vandens ar jūros vandens baseinuose ir nuo 0,5 iki 3,0 mg/l, jeigu kartu su chloro junginiais naudojamas ozonas ar ultravioletiniai spinduliai.