Blukio deginimo apeigas išvysite Lietuvos liaudies buities muziejuje

Gruodžio 27 dieną, trečiąją Kalėdų – Ledų – dieną, kai nevalia didelių darbų dirbti, o tinkamiausia – svečiuotis, atvykite į Lietuvos liaudies buities muziejų! Vilksim ir deginsim blukį, o su juo ir visas besibaigiančių metų blogybes supleškinsim – kad ateinantiems metams neliktų… Dainuosim, šoksim, vaišinsimės ir, jei gamta leis, visaip žiemiškai pramogausim! Pradėsim nuo 12 val. Neatvyksit – blogybes Naujiesiems išsaugosit…

Kas yra tas blukis? Blukis – tai rąstigalis, trinka, kaladė ar kelmas. Tikėta, kad jam galima perduoti ir palikti visas savo kaltes, nuodėmes bei pykčius. Tą galima padaryti, trinktelint per Blukį lazda ar kokiu kitu daiktu, galvojant apie tai, kas neišsipildė, kas trikdo ir pykdo mus mūsų viduje.

Blukio deginimas

Vienas iš seniausių, įdomiausių kalėdinių papročių yra rąstigalio (blukio) vilkimas. Kaimo gyventojai užnerdavo virves ant storos medinės kaladės arba kelmo ir vilkdavo ją per visą kaimą, užsukdami į kiekvieną kiemą, lyg surinkdami visą blogį. Tokių ceremonijų dalyviai būdavo vadinami blukvilkiais. Buvo tikima, kad piktai dvasiai užtenka pasižiūrėti į žmogaus akis ir jį paveiks tas žvilgsnis, todėl velkantieji – blukvilkiai – prisidengdavo kaukėmis, kad nelabąsias nubaidytų. Blukio vilkimas suburdavo bendruomenę linksmam ritualui: blukvilkiai visą laiką dainuodavo, šokdavo, per blukį šokinėdavo, netgi visokių šunybių aplankytų sodybų šeimininkams prikrėsdavo. Po to kaimo gale iškilmingai sukurdavo laužą ir sudegindavo blukį. Tikėta, kad sudeginus Blukį, bus sudegintos ir jame slypinčios blogybės ir nepritekliai, bus išlaisvinta gausa ir šviesa. Kalėdų Blukis kupinas įkalintų galių, jį sudeginę išvaduosime gėrį, išlaisvinsime mums priklausančią Dieviškąją kūrybos ugnį.

Panevėžietis Jonas Sabeckas kartu su Lietuvos liaudies buities muziejumi jau antrus metus siekia suburti liaudį į blukvilkio apeigas, kadangi tai – prasminga mūsų prosenelių tradicija, kurią reikia atgaivinti ir puoselėti. Blukio vilkimo ir sudeginimo ceremonija parodo kalėdinį virsmą – seno sunaikinimą ir naujo gimimą.

Kas? Kalėdinio blukio deginimas

Kur? Lietuvos liaudies buities muziejuje

Kada? Gruodžio 27 d. 12 val.

Kaina?

  • Suaugusiems – 0,87 Eur
  • Moksleiviams, studentams, senjorams – 0,58 Eur
  • Ikimokyklinio amžiaus vaikams – nemokamai.

Išsamesnė informacija: www.llbm.lt

2014 m. renginio video: https://www.youtube.com/watch?v=G6NLukrZ0bg