Bus atnaujintos ir modernizuotos V. Giržado progimnazijos patalpos bei mokymosi inventorius

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera 2018 m. kovo 23 d. pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas.

Projektui vykdyti šia sutartimi skiriama iki 388 723,15 Eur, iš jų Europos sąjungos lėšos – 357 205,06 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 31 518,09 Eur.  Savivaldybė prie šio projekto įgyvendinimo prisidės 31 518,10 Eur, bendra projekto vertė – 420 241,25 Eur.

„Progimnazijos patalpoms, technologijų kabinetams ir kitoms erdvėms jau seniai reikėjo remonto, nes jos neatitiko higienos normų reikalavimų ir šiuolaikinių ugdymo poreikių. Todėl džiaugiamės, kad gavus finansavimą galėsime tęsti prieš keletą metų pradėtus progimnazijos modernizavimo darbus, atnaujinant ne tiktai patalpas, bet ir įsigyjant baldus bei šiuolaikines modernias mokymo priemones“, – džiaugėsi savivaldybės meras Vytenis Tomkus.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokymų bazė nėra pakankamai gerai aprūpinta, šiuo metu progimnazijoje moderniai įrengti ne visi kabinetai, nepakankamai atnaujintos mokymo priemonės, mokiniams trūksta užimtumo, individualaus ir grupinio mokymosi bei edukacinių, pritaikytų poilsiui pertraukų metu erdvių. Projekto įgyvendinimo metu Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje numatoma sukurti modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves, įgyvendinant idėjas iš idėjų rinkinio www.projektas-aikstele.lt, pagerinti ugdymo kokybę.

Bus atnaujinta ir modernizuota progimnazijos mokomajame korpuse Paukštininkų gatvėje, Kaišiadoryse: I aukšte persirengimo kambariai ir dušai prie sporto salės, technologijų kabinetai su paruošiamaisiais kabinetai; II antrame aukšte biblioteka-skaitykla, kompiuterių patalpa, muzikos kabinetas; III aukšte chemijos kabinetas su paruošiamuoju kabinetu, fizikos kabinetas su paruošiamuoju kabinetu, geografijos kabinetas su paruošiamuoju kabinetu, koridorius, fojė. Įgyvendinant projektą kiekvienoje ugdymo patalpoje bus įrengta bent viena darbo vieta, kuria galėtų naudotis ir specialiųjų poreikių turintys asmenys, pritaikytas jiems patekimas į patalpas ir  darbo vieta.

Atlikus dalies erdvių modernizavimo darbus, šios erdvės pagal poreikį turi būti aprūpintos baldais ir įranga, reikalinga ugdymo turiniui perteikti. Projekto lėšomis bus įsigyti: sėdmaišiai, minkšti biuro bei kiti  įvairūs  baldai, taip pat specialūs baldai su integruotomis kriauklėmis bei elektros įtampa pritaikyti gamtos mokslų kabinetams, stalai, kėdės, lentynos, įgarsinimo ir garso įranga, ekranas, projektorius, kompiuteriai, muzikos instrumentai, 3D knygos ir akiniai, virtuvės baldų komplektas, įrankiai bei įvairios priemonės ir technika skirta technologijų kabinetams bei kitas progimnazijai  reikalingas inventorius. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos data – 2020 m. kovo 31 d.

2016 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje  Paukštininkų g. 5 esančiame progimnazijos pastate atnaujintos laiptinės, pakeičiant pakopas, įrengti nauji turėklai, perdažytos laiptinių sienos ir  lubos. Šiame pastate taip pat buvo atlikti sporto salės su persirengimo kambariais remonto darbai. Pakeistos sporto salės grindys, elektros instaliacija, perdažytos sienos.

2017 metų pradžioje Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje Girelės g. 41 esančiame progimnazijos pastate pirmame aukšte buvo įrengta sporto salė ir atliekamas paprastasis koridoriaus remontas, mokyklos laiptinėse ir prie lauke esančių laiptų, siekiant užtikrinti saugumą įrengti nauji turėklai.  Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba taip pat skyrė 10,8 tūkst. Eur biudžeto lėšų Vaclovo Giržado progimnazijai turtui įsigyti. Panaudojant skirtas lėšas Vaclovo Giržado progimnazijos Gedimino g. 38 pastate esančių klasių reguliuojamų baldų pirkimui. Šiame pastate taip pat įrengti ir nauji turėklai.

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.
Remiamas turinys:
Naujienos iš interneto