Bus tiesiamas Žaslių aplinkkelis

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Darius Vilimas 2020 m. spalio 2 d. informavo, kad iš Aplinkos ministerijos vadovų gavo ilgai lauktą žinią – į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinius yra įtrauktos nuostatos suprojektuoti ir nutiesti Žaslių aplinkkelį (krašto kelias Nr.143), pastatant transporto estakadą per magistralinį geležinkelį ir panaikinant esamą geležinkelio pervažą Guronių (Žaslių gelež. stoties) gyvenvietėje ir išlaisvinti gyvenvietę nuo tranzitinio transporto eismo.

Žaslių aplinkkelio įrengimas buvo planuojamas dar sovietiniuose planuose ir 2010 metais galiojusiame Kaišiadorių rajono bendrajame plane. Tačiau visi planai ir geri sumanymai taip ir liko gulėti biurokratijos stalčiuose.

D.Vilimas pažymėjo, kad po ilgų diskusijų ir derybų su dabartinės daugumos Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovais įvyko konstruktyvus dialogas su Aplinkos ministerijos, Susisiekimo ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos vadovais, ir visi institucijų vadovai sutarė dėl Žaslių aplinkkelio svarbos. Susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į pateiktą pasiūlymą, planuoja parengti ypatingos valstybei svarbos ,,Žaslių aplinkkelio (krašto kelias Nr.143) statyba“ projektą.

Nutiesus Žaslių aplinkkelį (krašto kelias Nr.143) ir pastačius transporto estakadą per magistralinį Vilnius֬–Kaunas geležinkelį, būtų pagerintos Žaslių miestelio, Guronių gyvenvietės ir aplinkui gyvenančių gyventojų ir ūkininkų gyvenimo kokybė, pozityviai pasikeistų gyventojų požiūris į civilinių ir karinių struktūrų bendradarbiavimą.

Džiugu ir tai, kad dabartiniai Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai sutaps ir su rengiamu Kaišiadorių rajono savivaldybės bendruoju planu.

D. Vilimas pabrėžė, kad ir ateityje dar nusimato daug darbų ir projekto derinimo procedūrų tiek Vyriausybėje, tiek ir Seime, tačiau šiandien žengtas pirmas svarbus žingsnis ir jau neabejojame – Žaslių aplinkkelis tikrai bus!

Kaišiadorių r. savivaldybės inf.