Centralizacija Kaišiadoryse tęsiasi: 30 įstaigų prižiūrės 4 IT specialistai, tačiau savęs savivaldybė neskriaudžia – pasiliko du

Kaišiadorių rajono savivaldybė, centralizavusi rajono įstaigų buhalterines paslaugos, vėl lipa ant to pačio grėblio. Šį kartą, siekdama sutaupyti kelis tūkstančius eurų per metus, nusprendė, kad rajono įstaigoms yra per didelė prabanga turėti atskirus IT specialistus. Aišku, verta paminėti, kad savęs bent jau kol kas savivaldybė skriausti neketina – ją ir toliau aptarnaus net du IT specialistai.

Norėdami geriau suprasti tokius, iš pirmo žvilgsnio, mažai logikos turinčius sprendimus, savivaldybei pateikėme kelis klausimus. Į juos mums atsakymą atsiuntė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė.

– Nuo kada planuojama ši pertvarka?

– Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. V17E-158 „Dėl informacinių technologijų paslaugų teikimo centralizuotai Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ nutarė organizuoti informacinių technologijų paslaugų teikimą centralizuotai Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras centralizuotai teiks IT paslaugas Biudžetinėms įstaigoms etapais.

I etapas –nuo 2022 m. balandžio 30 d.:

 1. Kaišiadorių rajono priešgaisrinė tarnyba
 2. Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“
 3. Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“
 4. Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
 5. Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis
 6. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla
 7. Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla
 8. Kaišiadorių meno mokykla
 9. Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras
 10. Kaišiadorių socialinių paslaugų centras
 11. Kaišiadorių muziejus
 12. Kaišiadorių kultūros centras
 13. Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
 14. Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
 15. Rumšiškių kultūros centras
 16. Žiežmarių kultūros centras
 17. Kruonio kultūros centras
 18. Palomenės kultūros centras
 19. Žaslių kultūros centras
 20. Kaišiadorių r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 21. Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla
 22. Kaišiadorių pedagoginė psichologinė tarnyba

II etapas – nuo 2022 m. birželio 30 d.:

 1. Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“
 2. Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“
 3. Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla

III etapas – nuo 2022 m. liepos 31 d.:

 1. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija
 2. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija
 3. Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija
 4. Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija
 5. Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija

– Ar teisingi skaičiai, kad šiuo metu 18 rajono įstaigų, kuriose planuojama centralizuoti IT, dirba 11 specialistų ir užima 8 etatus?

– Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2019 m. finansavo 14,5 etato IT specialistų švietimo, kultūros įstaigose. Per 2019 metus šiems etatams išlaikyti išleista 139516 Eur. Kitos įstaigos, neturinčios IT specialistų etatų, pirko paslaugą, kuriai buvo išleista 1995 Eur, arba tvarkėsi patys.

2020 metais savivaldybė finansavo 9,5 etato, kuriems išlaikyti išleista 102901 Eur. Paslaugų įsigyta už 2926 Eur.

Per 2021 m. sausio–gegužės mėn. IT specialistams išlaikyti išleista 49740 Eur, paslaugoms įsigyti – 3417 Eur. Pagal patvirtintą Mokyklų ūkio lėšų tvarką švietimo įstaigose gali būti iki 18,5 etato IT specialistų pareigybių. IT specialistams įstaigose nustatytas nuo 4,2 iki 8 pastoviosios dalies koeficientas ir nuo 5 iki 30 proc. kintamoji dalis. Įstaigų vadovams palikta teisė spręsti, kokio dydžio darbo laiko normai įdarbinti IT specialistą (-us).

Šiuo metu 18 švietimo įstaigų aptarnauja 11 IT specialistų (patvirtinti 8 etatai), 2 išorinės įmonės (tiekėjai), 1 įstaiga be priežiūros.

– Kitame portale matėme, kad planuojama, jog bus 3-4 specialistai – ar jie visi bus „universalūs“, ar skirtingų sričių (programuotojas, tinklų specialistas, kompiuterių meistras, kompiuterių programinės įrangos specialistas, saugumo specialistas, IT įrangos specialistas (printeriai ir kita org. technika), „help desk’as“ ir pan.)?

– Planuojama, kad IT skyriuje dirbs 4 specialistai, kurie IT ūkio priežiūrai ir palaikymui turės kompiuterizuotų darbo vietų priežiūros, LAN (vidinio tinklo) priežiūros, programinės įrangos priežiūros, sistemų administratoriaus, Windows serverių administratoriaus kompetencijų.

– Pagal planuojamą asmenų skaičių, spėjame, kad bus bandoma ieškoti „universalių“ specialistų – kaip savivaldybė planuoja juos rasti, jeigu dabar skaičiuojama, kad IT specialistų trūkumas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje iki 2030 metų sieks 4,3 mln.? Tikriausiai, norint rasti IT specialistus aptarnauti visą rajoną, planuojate jų darbo užmokesčiui „į rankas“ skirti net ne po kelis tūkstančius eurų siekiančius atlyginimus? Ar buvo atlikti šie skaičiavimai ir ar tikrai tokių specialistų išlaikymas nekainuos brangiau, negu šiuo metu išlaikyti 11 specialistų su 8 etatais? Pataisykite jeigu klystame, bet, vienas IT specialistas į rankas už pilną etatą turėdavo gauti apie 550€ į rankas. Ar tikrai kas nors pagalvojo, kad, siekiant sutaupyti lėšas, vietoje 8 etatų, kur už vieną etatą mokama apie 550€ į rankas, rasite 3-4 specialistus, kurie aptarnaus visą rajoną už mažesnį negu 1100€ darbo užmokestį į rankas (8 etatai x 550€ = 4400€ per mėn. „į rankas“ 11 specialistų, o norint sutaupyti 4 specialistai „į rankas“ turėtų gauti mažiau negu po 1100€, plius transportas ir kitos išlaidos važinėjimui po visą rajoną). Tad kiek ir kaip planuoja sutaupyti lėšų?

– Atsižvelgiant į ICIO atliktos studijos „Centralizuoto IT ūkio valdymo galimybės Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose“ vertinimus ir skaičiavimus ekonomiškai naudingiausia alternatyva yra centralizuotas IT ūkio aptarnavimas.

Per mėnesį IT ūkio išlaidos sudarytų:

 • centralizuotas IT paslaugų teikimas – 8221,12 Eur (darbo užmokestis, transporto išlaidos, valdymo įrankiai);
 • esant dabartinei situacijai, kai IT specialistai dirba švietimo įstaigose – 9162,53 Eur (darbo užmokestis);
 • paslaugų pirkimas iš išorinių tiekėjų – apie 23000,00 Eur.

Centralizavus IT ūkį būtų pasiektas ne tik finansinis naudingumas, bet būtų užtikrinta vieninga kvalifikuota IT infrastruktūros priežiūra, WAN (išorinio tinklo) ir LAN (vidinio tinklo) valdymas, kompiuterinių darbo vietų ir periferinės įrangos kiekvienoje įstaigoje peržiūra bei IT politikos ir saugumo parengimas ir įgyvendinimas.

– Kiek kompiuterių ir kitos org. technikos dabar yra įstaigose, kuriems IT paslaugos bus teikiamos centralizuotai?

– Švietimo įstaigose esamų kompiuterių ir kitų įrenginių skaičius:

Informacijos šaltinis : ICIO atlikta Centralizuoto IT ūkio valdymo galimybių Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose studija.

– Radome skaičius, jog po inventorizacijos nustatyta, kad 242 kompiuteriai neatitinka Nacionalinio egzaminų centro reikalavimų. Kuriose įstaigose yra šie kompiuteriai? Ar šie kompiuteriai naudojami mokinių ar darbuotojų? Ar jie naudojami egzaminams, ar tiesiog stovi bibliotekose ir kitose erdvėse? Ar gal jie visai net nenaudojami?

– Pateikiame informaciją apie šiuo metu švietimo įstaigose esančius įrenginius, kurie neatitinka reikalavimų.

Šie kompiuteriai nenaudojami egzaminų laikymui, tačiau mokyklos juos naudoja bibliotekose bei kituose užsiėmimuose. Yra kompiuterių, kurie jau nebenaudojami ir bus nurašomi kaip susidėvėję.

Kol visa švietimo sistema nepereis į virtualią ugdymo erdvę, ugdymo procesui užtikrinti pakanka standartinių parametrų kompiuterių t.y. RAM>4GB, SSD>250, branduoliai >2

Informacijos šaltinis: ICIO atlikta Centralizuoto IT ūkio valdymo galimybių Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose studija.

– Kodėl Kaišiadorių rajono savivaldybei nebus teikiamos centralizuotos IT paslaugos? Ar savivaldybei planuojama pasilikti 2 IT specialistui, kai tuo tarpu visam kitam rajonui aptarnauti planuojama skirti 3-4 specialistus?

– Ateityje planuojama centralizuotai teikti IT paslaugas savivaldybės administracijoje ir viešosiose įstaigose.

– Kas yra šios idėjos autorius ir iniciatorius? Juk kažkuriam vienam asmeniui pirmiausia turėjo kilti ši mintis.

– Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. gruodžio 19 d. priėmė Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 papildymo 9-1 straipsniu įstatymą, kuris įsigaliojo 2018 m. birželio 1 d. Minėto įstatymo 1 straipsnio „Įstatymo papildymas 91 straipsniu“ 1 ir 3 dalyse reglamentuota:

 1. Dalis biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, personalo administravimo ir kitos pagalbinio pobūdžio funkcijos), kurios padeda įgyvendinti biudžetinei įstaigai teisės aktuose nustatytus uždavinius (toliau – bendrosios funkcijos), gali būti atliekamos centralizuotai. Biudžetinės įstaigos bendrųjų funkcijų atlikimas gali būti centralizuotas tiek, kad nebūtų ribojama šios įstaigos vadovo galimybė atlikti pareigas, nustatytas šio įstatymo 9 straipsnyje.

<…>

 1. Savivaldybės taryba turi teisę priimti sprendimą dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, bendrųjų funkcijų centralizuoto atlikimo ir konkrečių biudžetinių įstaigų, kurių bendrosios funkcijos bus atliekamos centralizuotai. Sprendimą dėl biudžetinės įstaigos (įstaigų), kuri (kurios) centralizuotai atliktų šioje dalyje nurodytas funkcijas, priima savivaldybės taryba.

<…>

Kaišiadorių rajono savivaldybės meras 2020 m. sausio 9 d. potvarkiu Nr. V16-2 (pakeitimas 2021m. vasario 18 d. Nr. V16E-6) sudarė darbo grupę biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų (IT administravimo, dokumentų valdymo, personalo administravimo, viešųjų pirkimų organizavimo ir kitų pagalbinio pobūdžio funkcijų), kurios padeda įgyvendinti biudžetinei įstaigai teisės aktuose nustatytus uždavinius, centralizuoto atlikimo ir mokyklų ūkio lėšų racionalaus panaudojimo klausimams nagrinėti.

– Ar nebus „lipama ant to pačio grėblio“, kaip ir bandant centralizuoti buhalteriją? Problemų, kurių nebūdavo įstaigoms savo buhalterius turint vietoje, centralizavus buhalteriją iki šiol yra.

– Įstaigos, turėjusios savo buhalterius, problemų turėjo ir vidaus auditų ataskaitose jos būdavo įvardinamos, todėl teigti, kad jų nebuvo nėra pagrindo. Ateityje bus dedamos visos pastangos, kad nesusipratimų ir klaidų nebūtų, o įstaigų vadovai galėtų užsiimti savo tiesioginėmis funkcijomis.

Tad Kaišiadoriečiams.lt ir, tikriausiai, daugeliui rajono gyventojų kyla natūralus klausimas – ar tikrai, siekiant taupyti lėšas, reikia imtis tokių kraštutinumų? O gal čia yra kažkieno interesas? Juk savivaldybės tokie norai skamba kaip iš fantastinės knygos – rasti 4 „universalius“ IT specialistus, kurie už maždaug 1000-1200 Eur darbo užmokestį (šis darbo užmokestis ir dar gali mažėti, nes neaišku, kiek bus skirta kurui važinėti po visą rajoną ir kitoms išlaidoms) aptarnaus visą rajoną (30 įstaigų). Palyginimui, Kaišiadoriečiams.lt žiniomis, Kaune kai kurios mokymo įstaigos vienam IT specialistui nepagaili ir 1500 Eur atlyginimo į rankas, kad jis prižiūrėtų vien tik jų IT ūkį. O čia už mažesnį užmokestį svajojama, kad bus aptarnaujama 30 įstaigų. Logikos? Nulis…

Gražu, kad mūsų valdžia vis kalba, jog nori į rajoną pritraukti daugiau dirbančių žmonių, kurti darbo vietas… Tik gaila, kad kalbos nuo darbų skiriasi kardinaliai. (9162,53 Eur – 8221,12 Eur) x 12 mėn. = 11296,92 Eur – tiek, pagal pateiktus skaičius, turėtų būti sutaupyta lėšų per metus, kuomet bus centralizuota IT ūkio priežiūra ir vietoje 11 IT specialistų (kurių ir taip kasmet mažėja) dirbs vos 4. Ir tai kyla klausimas dėl jų kompetencijos, nes vieša paslaptis, kad IT specialistų trūkumas yra ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tikrai „keista“, kad kitos įmonės nepagalvoja apie tokius „taupymo“ būdus ir savo įmonėse turi net atskirus IT padalinius, kur dirba dešimtys ar šimtai skirtingų sričių IT specialistų. Čia juk tas pats, kas vienos profesijos mokytojui liepti visiems mokiniams vesti skirtingų dalykų pamokas. Rezultatas tikriausiai aiškus…

Tad ar tikrai mūsų valdžia yra tokia „silpna“, kad tesugeba sutaupyti tik tiek lėšų naikinant darbo vietas? Negi tikrai nesugebama sutaupyti po daugiau pinigų peržvelgiant abejotinos reikšmės kitus projektus? Spręsti paliekame savo skaitytojams…

Naujienos iš interneto